Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở đối với người lao động. Theo Quyết định, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hoặc trở lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ từ 1,5-3 triệu đồng trong 3 tháng. Xin vui lòng tham khảo.

1. Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022

Mẫu số 01: Yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

KHUYẾN CÁO HỌ TRẺ EM CHO THUÊ NHÀ NHỎ

Tháng…… Vào năm 2022

1. Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………. 2. Giới tính: Nam Nữ

3. Sinh ngày:… /… ./…… 4. Số sổ BHXH (nếu có): ………… ……

5. Số CCCD / CMND: …………………… Ngày cấp… ./.… /… .. Nơi cấp ……………………

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………… …………………….

……………………………………………………

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:

– Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: ……………………. ……………………

……………………………………………………

– Địa chỉ làm việc: ………………………………………. …………………….

– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn

– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..

– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..

8. Thông tin cho thuê nhà trọ, nhà trọ tháng …………. vào năm 2022:

– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: ………… ………… Số CCCD / CMND: ……………

– Địa chỉ nhàTrước hết: ……………………………………………………. …………………… ..

……………………………………………………

– Thời gian thuê và ở: Bắt đầu từ ngày…. /…. /…. đến ngày…. /…. /….

9. Trong thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, tôi chưa nhận tiền cấp dưỡng hàng tháng…. và đã hơn 3 tháng vẫn chưa nhận được. Căn cứ quy định tại Quyết định số…. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng…… vào năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng. 2 :

□ Nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp 3

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động 4

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị nhận tiền dưới hình thức 5 sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……………………., Số tài khoản: ……………………

tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………)

Trực tiếp

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU PHÒNG BAN
CHO THUÊ, CHO TRẺ EM

(Ký, họ tên, số điện thoại)

…., ngày …. tháng …. 2022
BÁC SĨ
( Dấu hiệu Họ và tên)

___________________

Trước hết Ghi rõ số nhà, tổ, khu phố, ấp, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.

2 Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.

3 Có hợp đồng lao động đã ký và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

4 Có hợp đồng lao động được ký và thực hiện từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

5 Nhân viên làm việc trong doanh nghiệp nhập (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) vào ô □ tương ứng để lựa chọn và ghi thông tin.

2. Thủ tục để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg gửi doanh nghiệp tổng hợp. .

– Trên cơ sở người lao động đề nghị, doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp thẩm định đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn 02 ngày làm việc.

– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin của người lao động quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.

Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ sau 2 hoặc 3 tháng.

– Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất là ngày 15/8/2022.

– Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo việc chi trả tiền hỗ trợ.

Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả cho người lao động.

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Mẫu đơn xin đo lại đất 2022

Bài viết “Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-04-25 06:47:14. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà 2022
#Mẫu #số #Đề #nghị #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở đối với người lao động. Theo Quyết định, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hoặc trở lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ từ 1,5-3 triệu đồng trong 3 tháng. Xin vui lòng tham khảo.
1. Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———————
KHUYẾN CÁO HỌ BỌN TRẺ CHO THUÊ NHÀ NHỎ
Tháng…… vào năm 2022
1. Họ và tên: ……………………………………… ……………………………………. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Sinh ngày:… /… ./…… 4. Số sổ BHXH (nếu có): ………… ……
5. Số CCCD / CMND: …………………… Ngày cấp… ./.… /… .. Nơi cấp ……………………
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………… ………………….
………………………………………………………………………………………………
7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:
– Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: …………………………………. …………………
………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ làm việc: ………………………………………. …………………………….
– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn
– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
8. Thông tin cho thuê nhà trọ, nhà trọ tháng …………. vào năm 2022:
– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: ………… ………… Số CCCD / CMND: ……… …
– Địa chỉ nhàđầu tiên: ………………………………………………. ………………………….. ……..
………………………………………………………………………………………………
– Thời gian cho thuê, ở: Bắt đầu từ ngày …. / …. / …. đến ngày …. / …. / ….
9. Trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022, tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng…. và chưa nhận được quá 3 tháng. Căn cứ theo quy định tại Quyết định số…. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng… … năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng 2 :
□ Nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp 3
□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động 4
Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị nhận tiền dưới hình thức 5 sau:
□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……………………., Số tài khoản: ……………………
tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………)
Trực tiếp
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU PHÒNG BANCHO THUÊ, CHO TRẺ EM (Ký, họ tên, số điện thoại)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 TIẾN SỸ ( Dấu hiệu Họ và tên)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.
2 Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.
3 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.
4 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.
5 Nhân viên làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi lại thông tin Tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) vào □ tương ứng để chọn và ghi thông tin.
2. Thủ tục để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.
– Trên cơ sở người lao động đề nghị, doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp thẩm định đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn 02 ngày làm việc.
– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin của người lao động quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.
Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ yêu cầu hỗ trợ trong 2 hoặc 3 tháng.
– Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất là ngày 15/8/2022.
– Thời hạn giải quyết:
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ.
Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả cho người lao động.
Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm:  Mẫu số 01a-LĐTL: Bảng chấm công 2022

#Mẫu #số #Đề #nghị #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở đối với người lao động. Theo Quyết định, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hoặc trở lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ từ 1,5-3 triệu đồng trong 3 tháng. Xin vui lòng tham khảo.
1. Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———————
KHUYẾN CÁO HỌ BỌN TRẺ CHO THUÊ NHÀ NHỎ
Tháng…… vào năm 2022
1. Họ và tên: ……………………………………… ……………………………………. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Sinh ngày:… /… ./…… 4. Số sổ BHXH (nếu có): ………… ……
5. Số CCCD / CMND: …………………… Ngày cấp… ./.… /… .. Nơi cấp ……………………
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………… ………………….
………………………………………………………………………………………………
7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:
– Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: …………………………………. …………………
………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ làm việc: ………………………………………. …………………………….
– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn
– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
8. Thông tin cho thuê nhà trọ, nhà trọ tháng …………. vào năm 2022:
– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: ………… ………… Số CCCD / CMND: ……… …
– Địa chỉ nhàđầu tiên: ………………………………………………. ………………………….. ……..
………………………………………………………………………………………………
– Thời gian cho thuê, ở: Bắt đầu từ ngày …. / …. / …. đến ngày …. / …. / ….
9. Trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022, tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng…. và chưa nhận được quá 3 tháng. Căn cứ theo quy định tại Quyết định số…. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng… … năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng 2 :
□ Nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp 3
□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động 4
Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị nhận tiền dưới hình thức 5 sau:
□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……………………., Số tài khoản: ……………………
tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………)
Trực tiếp
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU PHÒNG BANCHO THUÊ, CHO TRẺ EM (Ký, họ tên, số điện thoại)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 TIẾN SỸ ( Dấu hiệu Họ và tên)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.
2 Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.
3 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.
4 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.
5 Nhân viên làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi lại thông tin Tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) vào □ tương ứng để chọn và ghi thông tin.
2. Thủ tục để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.
– Trên cơ sở người lao động đề nghị, doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp thẩm định đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn 02 ngày làm việc.
– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin của người lao động quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.
Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ yêu cầu hỗ trợ trong 2 hoặc 3 tháng.
– Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất là ngày 15/8/2022.
– Thời hạn giải quyết:
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ.
Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả cho người lao động.
Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm:  Mẫu đơn xin ra quân trước thời hạn 2022

#Mẫu #số #Đề #nghị #hỗ #trợ #tiền #thuê #nhà

Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022 / QĐ-TTg quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở đối với người lao động. Theo Quyết định, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hoặc trở lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ từ 1,5-3 triệu đồng trong 3 tháng. Xin vui lòng tham khảo.
1. Mẫu số 01: Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc———————
KHUYẾN CÁO HỌ BỌN TRẺ CHO THUÊ NHÀ NHỎ
Tháng…… vào năm 2022
1. Họ và tên: ……………………………………… ……………………………………. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
3. Sinh ngày:… /… ./…… 4. Số sổ BHXH (nếu có): ………… ……
5. Số CCCD / CMND: …………………… Ngày cấp… ./.… /… .. Nơi cấp ……………………
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………… ………………….
………………………………………………………………………………………………
7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi làm việc:
– Tên doanh nghiệp / hợp tác xã / hộ kinh doanh: …………………………………. …………………
………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ làm việc: ………………………………………. …………………………….
– Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn Có thời hạn
– Thời điểm giao kết hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
– Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày …………. / ………… / ………… ..
8. Thông tin cho thuê nhà trọ, nhà trọ tháng …………. vào năm 2022:
– Tên chủ cơ sở cho thuê, lưu trú: ………… ………… Số CCCD / CMND: ……… …
– Địa chỉ nhàđầu tiên: ………………………………………………. ………………………….. ……..
………………………………………………………………………………………………
– Thời gian cho thuê, ở: Bắt đầu từ ngày …. / …. / …. đến ngày …. / …. / ….
9. Trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022, tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng…. và chưa nhận được quá 3 tháng. Căn cứ theo quy định tại Quyết định số…. / 2022 / QĐ-TTg, tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng… … năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng 2 :
□ Nhân viên đang làm việc trong doanh nghiệp 3
□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động 4
Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị nhận tiền dưới hình thức 5 sau:
□ Tài khoản (Tên tài khoản: ……………………., Số tài khoản: ……………………
tại Ngân hàng ……………………………………………………………………………………)
Trực tiếp
Tôi xin cam đoan những nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CHỦ SỞ HỮU PHÒNG BANCHO THUÊ, CHO TRẺ EM (Ký, họ tên, số điện thoại)

…., ngày …. tháng …. năm 2022 TIẾN SỸ ( Dấu hiệu Họ và tên)

___________________
đầu tiên Ghi rõ số nhà, tổ, đường / phố, thôn, xã / phường / thị trấn, quận / huyện, thị xã, tỉnh / thành phố.
2 Chọn và đánh dấu (X) vào □ tương ứng với nội dung.
3 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.
4 Có hợp đồng lao động được ký kết và thực hiện trong thời gian từ 01/04/2022 đến 30/06/2022.
5 Nhân viên làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi lại thông tin Tài khoản của họ; Người lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh chọn và điền (X) vào □ tương ứng để chọn và ghi thông tin.
2. Thủ tục để người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà
– Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg để gửi doanh nghiệp tổng hợp.
– Trên cơ sở người lao động đề nghị, doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo mẫu số 2 và niêm yết công khai tại nơi làm việc trong thời gian ít nhất 03 ngày làm việc.
Trường hợp có ý kiến ​​về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp thẩm định đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong thời hạn 02 ngày làm việc.
– Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 2 đến cơ quan BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin của người lao động quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Quyết định 08/2022 / QĐ-TTg.
Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng và có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.
– Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh.
Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ yêu cầu hỗ trợ trong 2 hoặc 3 tháng.
– Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất là ngày 15/8/2022.
– Thời hạn giải quyết:
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả tiền hỗ trợ.
Trường hợp không chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả cho người lao động.
Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Back to top button