Mẫu quyết toán chi ngân sách địa phương từng huyện

Quyết toán chi ngân sách địa phương

Mẫu quyết toán về việc chi ngân sách địa phương từng huyện

Mẫu quyết toán về việc chi ngân sách địa phương từng huyện là mẫu bản quyết toán được lập ra để quyết toán về việc chi ngân sách địa phương từng huyện. Mẫu nêu rõ nội dung quyết toán chi ngân sách… Mẫu được ban hành theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết toán về việc chi ngân sách địa phương từng huyện như sau:

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM…

(Dùng cho ngân sách tỉnh, huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị (1)

Dự toán (2)

Quyết toán

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Chi giáo dục đào tạo dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi giáo dục đào tạo dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ (3)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TỔNG SỐ

1

Huyện A

2

Quận B

3

Thành phố C

4

Thị xã D

5

…………..

6

Xã A

7

Phường B

8

Thị trấn C

9

…………..

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

(2) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần Quyết toán chi ngân sách địa phương.

(3) Theo quy định tại Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Mẫu quyết toán về việc chi ngân sách địa phương từng huyện

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Cách quấn biến áp xung kích cá
Back to top button