Mẫu quyết định khởi tố bị can – Mẫu quyết định khởi tố

Mẫu quyết định khởi tố

Mẫu quyết định về việc khởi tố bị can

Quyết định khởi tố bị can là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc khởi tố bị can. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của bị can… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của quyết định khởi tố bị can như sau:

…………………………………….

………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

…………………, ngày…… tháng…… năm……..

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

Tôi: ……………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………..

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:……………………….ngày……. tháng …. năm… của ……………………

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định:

Họ tên: ………………………………………………… Giới tính: ……………..

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………

Sinh ngày………..tháng ………năm ……. tại: ……………………………..

Quốc tịch:……………………………Dân tộc:……………………………… Tôn giáo: ………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………..

cấp ngày ……….. tháng …….. năm ……………… Nơi cấp: …………..

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Tiền án/tiền sự: …………………………………………………………………..

đã có hành vi ……………………………………………………………………..

Căn cứ Điều (1) ………….. và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Xem thêm:  Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại 2021

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố bị can đối với (2) …………………………………………………….

về tội ………………………………………………………………………………..

quy định tại khoản …………… Điều ………………… Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ………………………………….. để phê chuẩn.

Nơi nhận:

– VKS……………………………

– Bị can;

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………….

(1) Căn cứ thẩm quyển quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS;

(2) Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì phải ghi rõ từng tội danh và điều, khoản của Bộ luật Hình sự được áp dụng.

Quyết định khởi tố bị can

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button