Mẫu quyết định hủy thầu – Quyết định hủy thầu

Quyết định hủy thầu

Mẫu quyết định về việc hủy thầu

Mẫu quyết định về việc hủy thầu là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy thầu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Quyết định việc hủy thầu

Mẫu quyết định hủy thầu là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy thầu.

Mẫu quyết định hủy thầu gồm những nội dung:

+ Thông tin chủ đầu tư

+ Nội dung hủy thầu

+ Lý do hủy thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Quân đội nhân dân Việt Nam có những quân chủng nào?
Back to top button