Mẫu quyết định dẫn giải – Quyết định dẫn giải

Quyết định dẫn giải

Mẫu quyết định về việc dẫn giải

Mẫu quyết định về việc dẫn giải là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc dẫn giải. Mẫu quyết định nêu rõ người được dẫn giải… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc dẫn giải như sau:

…………………………………….

………………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

…………………, ngày…… tháng…… năm……..

QUYẾT ĐỊNH DẪN GIẢI (1)………………………………

Tôi: ………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

Căn cứ: …………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều (2) ………….., khoản 2 Điều 127 và khoản 3 Điều 440 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét cần thiết cho việc điều tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Dẫn giải (1) …………………………………………………………………………………….

Họ tên: ……………………………………………… Giới tính: ……………………………

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại: ……………………..

Quốc tịch: …………………………………………; Dân tộc: ………………………………..; Tôn giáo: ………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………………….

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………..

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………..

Yêu cầu …………………………………………………………………………………………

có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này và dẫn giải (1) ………….. đến ……………………………….. vào hồi……………. giờ……………. ngày……………. tháng…………. năm ….

Xem thêm:  Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán có đáp án

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– VKS………………………………………

– Hồ sơ 02 bản.

……………………………..

(1) Người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(2) Ghi rõ: Điều 36, Điều 37 hoặc Điều 39 BLTTHS theo thẩm quyền áp dụng biện pháp dẫn giải.

Ghi chú: Không được bắt đầu việc dẫn giải vào ban đêm; không dẫn giải người già yếu, người bị bệnh nặng có xác nhận của cơ quan y tế.

Mẫu quyết định về việc dẫn giải

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button