Mẫu phiếu thanh toán ra trường dành cho cá nhân

Giấy thanh toán ra trường

Mẫu phiếu thanh toán ra trường (dành cho cá nhân)

Mẫu phiếu thanh toán ra trường dành cho cá nhân là mẫu phiếu được nhà trường lập ra để ghi chép lại việc thanh toán khi sinh viên ra trường. Mẫu phiếu thanh toán nêu rõ thông tin của sinh viên, đơn vị thanh toán, nội dung thanh toán, ngày thanh toán cho sinh viên. Mẫu phiếu thanh toán ra trường này áp dụng cho từng cá nhân sinh viên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu thanh toán ra trường tại đây.

Đơn xin xác nhận thông tin sinh viên

Mẫu đơn xin xác nhận đã học xong chương trình

Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường

Đơn xin rút lệ phí thi TOEIC

Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên

Mẫu phiếu thanh toán ra trường dành cho cá nhân

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu thanh toán ra trường dành cho cá nhân như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

…………, ngày…..tháng…..năm…..

PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG

Họ và tên sinh viên:……………………………………………… MSSV:………………………………..

Lớp:…………………………………………………………………… Khóa:………………………………….

Thanh toán ra trường theo Quyết định số:……………………… Ngày……………………………

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

ĐƠN VỊ THANH TOÁN

NỘI DUNG THANH TOÁN

NGÀY

KÝ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Lớp

Đơn vị quản lý (Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm)

Đoàn TNCS HCM

Trung tâm học liệu

Công tác Sinh viên (Tổ Quản lý Nội – Ngoại trú)

Thư viện………………………

Phòng Tài vụ

Lưu ý:

– Xác nhận của Đoàn TNCS HCM, chỉ cần xác nhận của Đoàn Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm trực thuộc;

– Sinh viên thực hiện việc thanh toán tại các đơn vị trên, thanh toán xong mang Phiếu này đến phòng Công tác Sinh viên để nhận Quyết định ra trường và liên hệ Phòng Đào tạo để nhận Bằng tốt nghiệp chính thức.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Nhiệt độ bảo quản sữa thanh trùng
Back to top button