Mẫu phiếu dự trù máy, thiết bị y tế

Phiếu dự trù máy, thiết bị y tế

Mẫu phiếu dự trù máy, thiết bị y tế

Mẫu phiếu dự trù máy, thiết bị y tế là mẫu phiếu được bệnh viện lập ra để dự trù về máy, thiết bị y tế của đơn vị bệnh viện. Mẫu phiếu dự trù nêu rõ thông tin tên thiết bị y tế, quy cách mẫu mã thiết bị, hãng sản xuất, đơn vị số lượng và đơn giá của trang thiết bị… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu dự trù máy, thiết bị y tế tại đây.

Mẫu phiếu công khai thuốc

Mẫu phiếu trả lại thuốc/hóa chất/vật dụng y tế tiêu hao

Mẫu phiếu lĩnh thuốc

Mẫu phiếu dự trù máy, thiết bị y tế

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu dự trù máy, thiết bị y tế như sau:

Sở Y tế…………………………….

BV: ………………………………..

Khoa: ……………………………..

DỰ TRÙ MÁY/THIẾT BỊ Y TẾ

Tháng ……../…………..

MS: 01VT/BV-01

Số:………………………………

Đơn vị: 1000 đồng

Số TT Tên máy/ thiết bị y tế Quy cách
Model/Mẫu mã
Hãng/Nước
Nhà cung cấp
Đơn vị Đơn giá Số lượng Thành tiền Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ngày ……… tháng ……….. năm ……………
NGƯỜI DỰ TRÙ
Họ tên ……………………………………….
GIÁM ĐỐC/ TRƯỞNG KHOA
Họ tên ……………………………………….

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Giải bài 15, 16, 17 trang 158, 159 sách bài tập toán 9 tập 2
Back to top button