Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí của trường mầm non

Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí

Phiếu đánh giá tiêu chí của trường mầm non

Phiếu đánh giá tiêu chí của trường mầm non là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá giá các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường mầm non. Mẫu phiếu đánh giá nêu rõ thông tin của trường mầm non đánh giá tiêu chí, những điểm mạnh, điểm yếu và tự đánh giá của trường… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá tiêu chí của trường mầm non tại đây.

Nội dung cơ bản của Phiếu đánh giá tiêu chí của trường mầm non như sau:

Trường …………………………..

Nhóm …………………………….

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Tiêu chuẩn: …………………………………………………………………………………………

Tiêu chí: ……………………………………………………………………………………………..

a) ………………………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………………………

c) ………………………………………………………………………………………………………

1. Mô tả hiện trạng:

…………………………………………………………………………………………………………

2. Điểm mạnh:

…………………………………………………………………………………………………………

3. Điểm yếu:

…………………………………………………………………………………………………………

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………

5. Tự đánh giá:

5.1. Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt từng chỉ số:

Chỉ số a

Chỉ số b

Chỉ số c

Đạt

Đạt

Đạt

Không đạt

Không đạt

Không đạt

5.2. Tự đánh giá tiêu chí: Đạt (hay không đạt)

Ghi chú:

– Đánh dấu × vào cột tương ứng;

– Tiêu chí Đạt khi 03 chỉ số được đánh giá Đạt.

NGƯỜI VIẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá tiêu chí của trường mầm non

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  13 tuổi Tiếng Anh là gì
Back to top button