Mẫu phiếu đánh giá thiết bị – Phiếu đánh giá thiết bị

Phiếu đánh giá thiết bị

Mẫu phiếu đánh giá thiết bị của doanh nghiệp

Mẫu phiếu đánh giá thiết bị là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá về thiết bị làm việc của doanh nghiệp. Mẫu phiếu nêu rõ thành phần tham gia đánh giá, tình trạng của thiết bị, lỗi khắc phục thiết bị hỏng, những thông tin về thiết bị được thay mới… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá thiết bị của doanh nghiệp tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá thiết bị

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá thiết bị như sau:

CÔNG TY ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———- o0o ———-

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ

Thành phần đánh giá gồm:

Họ tên: …………………………………………………………………….. Bộ phận ……………………………………………..

Họ tên: …………………………………………………………………….. Bộ phận ……………………………………………..

Họ tên: …………………………………………………………………….. Bộ phận ……………………………………………..

Thiết bị kiểm tra: …………………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng: Hỏng không sử dụng được Lỗi, khó sử dụng Sử dụng tốt

Phương án khắc phục: Thay mới Sửa ngoài Tự sửa

Mô tả: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Với trường hợp Thay mớiSửa ngoài cần điền thêm thông tin bảng dưới:

TÊN THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐƠN GIÁ

(Dự kiến)

NHÀ SẢN XUẤT, CUNG CẤP

Đồng ý mua mới

Đồng ý mang sửa ngoài

Không đồng ý

Ngày …… tháng …… năm 20……

Giám đốc duyệt

Trưởng phòng Công nghệ

(Ký, họ tên)

NV phụ trách kỹ thuật

(Ký, họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Tập làm văn lớp 4: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật (tiếp)
Back to top button