Mẫu phiếu chấm tuyển sinh vào lớp 10

phiếu chấm tuyển sinh vào lớp 10

Mẫu phiếu chấm tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Mẫu phiếu chấm tuyển sinh vào lớp 10 THPT là mẫu phiếu được lập ra để chấm điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Mẫu phiếu nêu rõ người chấm, số phách, điểm bài thi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu chấm tuyển sinh vào lớp 10 THPT như sau:

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC ……………..

PHIẾU CHẤM CÁ NHÂN

HỘI ĐỒNG CHẤM THI HUYỆN/TP…………

Môn:…………..

Người chấm: …………………………………………………………….. Chấm lần……….

Túi số:……. Số phách: Từ…..………. đến……………. Ngày chấm …… /…../……

TT

Số phách

Điểm từng ý, từng câu

Tổng điểm

Nhận xét

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁM KHẢO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu chấm tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Bài 28: xi măng - Xi măng thường được dùng để làm gì ?
Back to top button