Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị Đảng ủy trường khen thưởng Đảng viên

Phiếu đề nghị Đảng ủy trường khen thưởng Đảng viên

Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị Đảng ủy trường khen thưởng Đảng viên năm 2017

Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị Đảng ủy trường khen thưởng Đảng viên là mẫu phiếu được lập ra để biểu quyết về việc đề nghị Đảng ủy trường khen thưởng cho Đảng viên. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin thành phần lấy ý kiến, thời gian lấy ý kiến, nội dung biểu quyết… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu biểu quyết tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu biểu quyết đề nghị Đảng ủy trường khen thưởng Đảng viên như sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ………………

CHI BỘ …………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày…tháng…năm…

PHIẾU BIỂU QUYẾT
đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tặng Giấy khen
cho đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Thành phần lấy ý kiến: Đảng viên thuộc chi bộ

Thời gian lấy ý kiến: Ngày …../11/2017

Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tặng Giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

TT

Họ và tên

Ý kiến biểu quyết

Đồng ý

Không đồng ý

1

2

Ghi chú: – Chỉ đánh dấu X vào 1 ô Đồng ý hoặc Không đồng ý.

Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị Đảng ủy trường khen thưởng Đảng viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Phiếu đánh giá làm việc nhóm
Back to top button