Mẫu nhật ký bán hàng – Tiếng Anh – Mẫu mua bán hàng

Mẫu mua bán hàng – Tiếng Anh

Mẫu nhật ký bán hàng – Tiếng Anh

Mẫu nhật ký bán hàng – Tiếng Anh là mẫu đơn được lập ra để ghi chép lại nhật ký bán hàng của doanh nghiệp. Mẫu nhật ký bán hàng – Tiếng Anh ghi lại nội dung các thông tin như hóa đơn, tài khoản bên nợ, số tiền thu, số tiền ghi nợ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nhật ký bán hàng tại đây.

Mẫu nhật ký bán hàng – Tiếng Anh

Mẫu ghi chép bán hàng qua điện thoại – Tiếng Anh

Bảng câu hỏi đánh giá nhân viên bán hàng

Mẫu nhật ký bán hàng – Tiếng Anh

Nội dung cơ bản của mẫu nhật ký bán hàng – Tiếng Anh như sau:

Sales Journal

Tháng: ………………………………………………………………………………………………………

General Ledger Number: ………………………………………………………………………………..

Ngày

Invoice #

Chi tiết

Tài khoản
bên nợ

Tài khoản

Amount
Receivable

Amount
Debited

Tài khoản

Số tiền

Sales
Tax

Khác

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Phương pháp dạy học bảng đơn vị đo đại lượng
Back to top button