Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2022

Mẫu phiếu nhận xét thực tập được cập nhật mới nhất hiện nay được ABC Land sưu tầm và chọn lọc. Mẫu phiếu nhận xét sinh viên thực tập này được sử dụng khi sinh viên muốn xin ý kiến ​​nhận xét, đánh giá tại cơ sở thực tập của mình, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị. thực hành tại đây.

 • Đơn xin thực tập
 • Chứng chỉ thực tập
 • Hợp đồng hướng dẫn sinh viên thực hành

Đầu tiên. Nhận xét của đơn vị thực tập là gì?

Nhận xét của đơn vị thực tập là văn bản thể hiện việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được của sinh viên trong thời gian công tác tại đơn vị thực tập. Sinh viên cần có giấy chứng nhận thực tập này để hoàn thiện hồ sơ xét báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Các ý kiến ​​nhận xét sẽ được đơn vị thực tập đánh giá, xác nhận dựa trên kết quả làm việc của sinh viên và cho điểm theo thang điểm 10. đánh giá thực tập là nhận xét, đánh giá về kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ làm việc của sinh viên trong quá trình thực tập.

Bản nhận xét sau khi làm việc tại đơn vị thực tập là bằng chứng bắt buộc sinh viên phải nộp cho nhà trường. Dựa vào nhận xét này, giáo viên sẽ có thêm một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng bài báo cáo thực tập của sinh viên.

Nếu bạn kết thúc kỳ thực tập của mình mà không có chứng chỉ của đơn vị thực tập Điều đó cũng có nghĩa là kỳ thực tập của bạn chưa hoàn thành. Đồng thời, những nhận xét này cũng như một “giấy chứng nhận” kinh nghiệm thực tế, giúp nhà tuyển dụng đánh giá cao bạn hơn khi bạn ra trường.

2. Nội dung của phiếu nhận xét thực tập

Phiếu đánh giá thực tập thông thường sẽ đề cập đến những nhận xét, đánh giá của thực tập sinh về quá trình làm việc, kỹ năng cũng như các hoạt động và công việc của sinh viên.

Trong phiếu nhận xét thực tập, điều quan trọng nhất là nhận xét về báo cáo thực tập mà sinh viên đã làm được của đơn vị mà sinh viên đó thực hiện. Xác minh rằng thông tin trình bày trong báo cáo thực tập là chính xác. Nhận xét thực tập thường được đặt ở đầu hoặc cuối báo cáo thực tập.

3. Phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên

Phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên là căn cứ để đánh giá quá trình thực tập của sinh viên.

Tùy từng đơn vị mà mẫu phiếu đánh giá kết quả thực tập được sử dụng với những tên gọi khác nhau. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo về hình thức và nội dung, một nội dung không thể thiếu đó là nhận xét của đơn vị thực tập và nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn.

Kết quả thực tập của sinh viên cũng là điều kiện tiên quyết trong chương trình học của sinh viên, một số trường dựa vào kết quả đánh giá thực tập để xác định điểm số trong tổng điểm học tập của sinh viên.

4. Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập.

Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập được lập gồm các nội dung sau:

 • Thông tin cơ bản của bạn.
 • Thông tin về công ty bạn đã thực tập, địa chỉ, vị trí phòng ở, công việc được giao, thời gian thực tập tại đơn vị.
 • Nội dung thực tập, địa điểm thực tập.
 • Lập danh sách các nhiệm vụ hoặc bài tập mà bạn đã làm trong thời gian thực tập.
 • Có nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn về tinh thần làm việc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao.
 • Kỳ thực tập, chữ ký xác nhận.

5. Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập

Trường học:………..

Phòng:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ QUỐC TẾ

Họ và tên sinh viên thực tập: ……………………………………………………

Lớp: …………… ..Chính: ……………. Năm học:……………

Đơn vị thực hành: ………………………………………

Phòng:…………………………………………………….

Lệnh cấm:…………………….

Thời gian thực tập: …………………………………………………….

Giáo viên hướng dẫn: ………… .Bố trí: …………………….

Nhận xét:

……………………………………………………

Đơn vị chúng tôi đánh giá cao những sản phẩm và bài làm của sinh viên trong quá trình thực tập từ ……. đến ngày… .. tại công ty ……

Người hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…. có thể…….

Xác nhận của đơn vị, cơ quan thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Phiếu nhận xét sinh viên thực tập số 1

Phiếu Nhận xét Sinh viên Thực tập -

Trường học: …………………………..

Phòng: …………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ QUỐC TẾ

Họ và tên sinh viên thực tập: …………………………………………………….

Lớp: …………… .. Lớp: …………… .. Năm: ……………………

Đơn vị thực hành: ………………………………………………………….

Người hướng dẫn thực tập: …………………………………………………….

Thời gian thực tập: ……………………………………………………

Phạm vi công việc được giao: …………………… ..

Nhận xét:

– Trong thời gian thực tập tại… từ… đến…., Sinh viên… có ý thức chấp hành tốt các quy định của công ty, siêng năng học hỏi và cầu tiến trong công việc. Ngoài việc có thể nhanh chóng nắm bắt và vận dụng kiến ​​thức vào thực tế, bạn cũng rất ham học hỏi, tìm hiểu về các hoạt động, tài liệu của công ty để phục vụ cho việc hoàn thành luận văn của mình.

– Các nội dung trình bày trong báo cáo thực tập này với đề tài… phù hợp với thực trạng của đơn vị. Chúng tôi đánh giá cao kết quả thực tập của bạn.

……, ngày tháng năm…

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

7. Phiếu nhận xét sinh viên thực tập số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

SÁCH NHẬN XÉT CỦA HỌC SINH
CỦA ĐƠN VỊ QUỐC TẾ

Họ và tên sinh viên: …………………………………………………….

Lớp:………………. Khóa………………. Khoa: …………………… trực thuộc Trường …………………….

Trong thời gian từ ………… .tháng ……. ………… đến …… ..tháng ……. năm……….

Trong:…………………………………………………………………

Địa chỉ nhà:……………………………………………………………

Sau thời gian thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:

1. Về ý thức tổ chức kỉ luật:

……………………………………………………

……………………………………………………

2. Về tinh thần, thái độ học tập:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

3. Về quan hệ, lối sống:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

4. Các ý kiến ​​khác:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đánh giá chung sau khi thực tập:

…………………… ..

…………………… ..

Hướng dẫn nhân viên
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày tháng năm………….
Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký và ghi rõ họ tên)

8. Phiếu nhận xét sinh viên thực tập số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

SÁCH NHẬN XÉT CỦA HỌC SINH
CỦA ĐƠN VỊ QUỐC TẾ

Người hướng dẫn thực tập: ……………………………………………………

Đơn vị thực hành: …………………………………………………

Phòng:………………………………………………………

Tên sinh viên thực tập: ……………………. MSSV: …………………….

Lớp: ………… Khoa: ………… .Năm học: ………… .. Cơ sở

Trường học:………………………………………

Thời gian thực tập: Từ ………… đến ………… ..

Trong:……………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà………………………………………………………………

Sau thời gian thực tập tại Công ty ………… của sinh viên …………. , chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:

1. Về hình thức tổ chức kỷ luật:

 • Luôn tuân thủ các nội quy và quy định của công ty. Đến nơi làm việc đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, tác phong chuyên nghiệp, luôn hòa đồng với mọi người.

2. Về chuyên môn:

 • Có tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của công ty cho bài báo cáo thực tập của mình.
 • Tinh thần trách nhiệm cao. Luôn hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao. Nắm vững kiến ​​thức chuyên môn nên dù chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng tôi đã sớm bắt kịp tiến độ công việc của bộ phận.
 • Sau 3 tháng thực tập tại công ty của cô ấy… chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về tinh thần làm việc và khả năng giải quyết vấn đề của cô ấy. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng chuyên ngành Kế toán – Trường Kinh tế … sẽ là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho chuyên ngành Kế toán.

9. Cách viết bản nhận xét thực tập

Đối với sinh viên năm cuối, sau khi hoàn thành khóa đào tạo tại trường, các bạn có thể đăng ký thực tập tại các công ty, tổ chức, doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh liên quan đến chuyên ngành đang học, nếu không có cũng có thể đăng ký thực tập tại trường. Và sau khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên cần xin ý kiến ​​nhận xét của đơn vị thực tập và ý kiến ​​của giáo viên hướng dẫn thực tập.

Để báo cáo thực tập của đơn vị thực tập phát huy đúng giá trị, khi viết các bạn cần đảm bảo trình bày các thông tin sau:

Trong giấy cần ghi rõ thông tin cá nhân của học sinh như: họ tên, xuất xứ, lớp, khóa học, liên kết với trường. Và thông tin về kỳ thực tập,

Nội dung thực tập: Liệt kê các công việc đã từng thực tập, kèm theo tên người hướng dẫn, chức danh. Liệt kê những công việc chính mà bạn đã thực hiện và hoàn thành trong quá trình thực tập.

– Nhận xét của đơn vị thực tập: Bạn sẽ cần nhận xét của giáo viên hướng dẫn, đơn vị thực tập về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, nhận xét về việc thực hiện công việc được giao, có thể là thang điểm. Điểm được thưởng cho công việc bạn đã làm tại công ty.

Không thể thiếu trong bất kỳ mẫu giấy tờ nào đó là thời gian, chữ ký xác nhận, trong mẫu giấy xác nhận thực tập bạn cần xin chữ ký của giáo viên hướng dẫn, dấu xác nhận của công ty.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục giáo dục trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Xem thêm:  Chế độ nghỉ hè của nhân viên trường học 2022

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2022” bạn nhé.

Bài viết “Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-04-26 06:12:29. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2022
#Mẫu #nhận #xét #của #đơn #vị #thực #tập

Mẫu phiếu nhận xét của đơn vị thực tập được cập nhật mới nhất hiện nay được ABC Land sưu tầm và chọn lọc. Phiếu nhận xét về sinh viên thực tập này này được dùng khi bạn sinh viên muốn xin nhận xét, đánh giá tại nơi thực tập của mình, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập tại đây.
Mẫu đơn xin thực tập
Giấy xác nhận thực tập
Hợp đồng hướng dẫn sinh viên thực tập
1. Nhận xét của đơn vị thực tập là gì?
Nhận xét của đơn vị thực tập là văn bản thể hiện sự theo dõi, kiểm tra và đánh giá những kết quả sinh viên đã đạt được trong thời gian làm việc tại đơn vị thực tập. Sinh viên cần giấy xác nhận thực tập này để hoàn thiện hồ sơ xét duyệt báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Việc nhận xét sẽ được đơn vị thực tập đánh giá và xác nhận dựa trên kết quả làm việc sinh viên và cho điểm trên thang điểm 10. Nội dung chính trong nhận xét thực tập là đưa ra những nhận xét, đánh giá về kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc của sinh viên trong quá trình thực tập.
Nhận xét sau quá trình làm việc tại đơn vị thực tập chính là bằng chứng bắt buộc sinh viên phải nộp về trường. Căn cứ vào phần nhận xét này, giáo viên sẽ có thêm 1 tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng bài báo cáo thực tập của sinh viên.
Nếu bạn kết thúc thời gian thực tập mà không có giấy xác nhận của đơn vị thực tập thì cũng đồng nghĩa với việc kỳ thực tập của bạn chưa hoàn thành. Đồng thời, những lời nhận xét này cũng như 1 “chứng chỉ” về kinh nghiệm thực tế, giúp các nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn khi bạn ra trường.
2. Nội dung của phiếu nhận xét thực tập
Phiếu nhận xét thực tập thông thường sẽ đề cập đầy đủ những nhận xét đánh giá của đơn vị thực tập về quá trình làm việc, kỹ năng, cũng như các hoạt động, công tác của sinh viên.
Trong phiếu nhận xét thực tập, quan trọng nhất là nhận xét báo cáo thực tập mà sinh viên đã thực hiện của đơn vị mà sinh viên đó thực tập. Kiểm chứng những thông tin được thể hiện trong báo cáo thực tập là chính xác. Nhận xét thực tập thường được đặt ở đầu hoặc cuối báo cáo thực tập.
3. Phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên
Phiếu nhận xét đánh giá kết quả thực tập của sinh viên là một căn cứ đánh giá quá trình thực tập của sinh viên.
Tùy vào từng đơn vị, mẫu giấy đánh giá kết quả thực tập được dùng với các tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo về hình thức và nội dung, một nội dung không thể thiếu là nhận xét của đơn vị thực tập và nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn.
Kết quả thực tập của sinh viên cũng là một điều kiện tiên quyết trong chương tình học tập của sinh viên và một số trường dựa vào kết quả đánh giá thực tập để quy thành điểm số trong tổng điểm học tập của sinh viên.
4. Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập
Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập được lập ra với các nội dung sau:
Thông tin cơ bản của bạn.
Thông tin công ty bạn đã thực tập, địa chỉ, vị trí phòng bạn, công việc được giao, thời gian thực tập tại đơn vị.
Nội dung thực tập, vị trí thực tập.
Liệt kê danh sách các công việc hay các bài tập mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập.
Có nhận xét thực tập của người hướng dẫn về tinh thần làm việc, trình độ chuyên môn, đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao.
Thời gian thực tập, chữ ký xác nhận.
5. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập
Trường:………..
Khoa:…………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-
GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên thực tập: …………………………………
Lớp:……………..Ngành:……………. Niên khóa:……………
Đơn vị thực tập:………………………………………
Phòng:…………………………………………………….
Ban:……………………………………………………
Thời gian thực tập:…………………………………..
Người hướng dẫn: …………….Chức vụ:…………………
Nhận xét:
……………………………………………………………………………
Đơn vị chúng tôi đánh giá cao những sản phẩm, công việc được thực hiện bởi sinh viên trong quá trình thực tập từ ngày……. đến ngày….. tại công ty……
Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…. tháng…… năm…….
Xác nhận của đơn vị, cơ quan thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 1

Trường: …………………………..
Khoa: …………………………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………………..
Lớp:…………….. Ngành:…………….. Niên khóa:…………………
Đơn vị thực tập: ………………………………………………………….
Người hướng dẫn thực tập: ………………………………………….
Thời gian thực tập: ………………………………………………………
Nội dung công việc được phân công: ……………………………..
Nhận xét:
– Trong thời gian thực tập tại … từ ngày… đến ngày…., sinh viên… đã có ý thức chấp hành tốt những quy định của công ty, chịu khó học hỏi và cầu tiến trong công việc. Bên cạnh việc có khả năng nắm bắt nhanh, áp dụng tốt kiến thức vào thực tiễn thì bạn còn hăng hái nghiên cứu, tìm hiểu những hoạt động, tài liệu của công ty để phục vụ cho việc hoàn thành luận văn của mình.
– Những nội dung trình bày trong bài báo cáo thực tập với đề tài… này là phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị. Chúng tôi đánh giá cao kết quả thực tập của em.
……, ngày… tháng… năm…

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

7. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊNCỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên:………………………………………….
Lớp:………………. Khóa………………. Khoa:…………………… trực thuộc Trường…………………
Trong thời gian từ ngày……… tháng…….năm………… đến ngày…….. tháng……. năm……….
Tại:…………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………
Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:
1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. Về tinh thần thái độ học tập:
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
3. Về quan hệ, lối sống:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
4. Các nhận xét khác:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Đánh giá chung sau khi thực tập:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Cán bộ hướng dẫn(Ký và ghi rõ họ và tên)
Ngày…….tháng………..năm…………. Xác nhận của đơn vị thực tập (Ký và ghi rõ họ và tên)
8. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊNCỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Người hướng dẫn thực tập:……………………………………
Đơn vị thực tập:…………………………………………………
Phòng ban:………………………………………………………
Họ tên sinh viên thực tập:………..……. MSSV:……………..
Lớp:…………Khoa:………….Niên khóa:………….. Trực thuộc
Trường:………………………………………
Thời gian thực tập: Từ ngày……… Đến ngày…………
Tại:……………………………………………………………………………….
Địa chỉ………………………………………………………………
Sau quá trình thực tập tại Công ty………… của sinh viên………. , chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:
1. Về hình thức tổ chức kỷ luật:
Luôn chấp hành đúng quy định, nội quy của công ty. Đi làm đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, tác phong chuyên nghiệp, luôn hòa đồng với mọi người.
2. Về chuyên môn:
Có tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu tổ chức, hoạt động của công ty phục vụ cho báo cáo thực tập của mình.
Tinh thần trách nhiệm cao. Luôn hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được phân công. Nắm vững kiến thức nền tảng chuyên môn tuy chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng em đã sớm bắt nhịp được với tiến độ công việc của phòng ban.
Qua 3 tháng thực tập tại công ty của em… chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về tinh thần làm việc và khả năng giải quyết vấn đề của em. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng Chuyên ngành Kế toán – Khoa Kinh Tế Trường… sẽ là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân lực về bộ môn Kế Toán.
9. Cách viết nhận xét thực tập
Với sinh viên năm cuối sau khi hoàn thành xong khóa đào tạo của mình tại trường, bạn có thể đăng ký thực tập tại các công ty, tổ chức, doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh liên quan đến chuyên ngành mình đang học, nếu không bạn cũng có thể đăng ký thực tập tại trường. Và sau khi kỳ thực tập kết thúc, sinh viên cần phải xin nhận xét thực tập của đơn vị thực tập và nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập
Để giấy nhận xét thực tập của đơn vị thực tập phát huy được đúng giá trị của nó, thì khi viết bạn cần phải đảm bảo việc trình bày các nội dung thông tin theo yêu cầu sau:
Trong giấy cần phải có rõ các thông tin của cá nhân của sinh viên như: tên tuổi, nguyên quán, lớp, khóa ngành đang theo học, trực thuộc trường. Và các thông tin về thời gian thực tập,
– Nội dung thực tập: Liệt kê danh sách các công việc đã được thực tập, cùng với tên người hướng dẫn, chức vụ. Đưa ra các đầu việc chính bạn đã thực hiện và hoàn thành trong quá trình thực tập.
– Nhận xét của đơn vị thực tập: Bạn sẽ cần ý kiến nhận xét của người hướng dẫn, đơn vị thực tập về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, các ý kiến nhận xét về việc thực hiện công việc được giao, có thể là thang điểm được chấm cho những công việc bạn đã thực hiện tại công ty.
Không thể thiếu trong bất kỳ mẫu giấy tờ nào đó là thời gian, chữ ký xác nhận, ở mẫu giấy xác nhận thực tập bạn cần xin chữ ký của người hướng dẫn, dấu xác nhận của công ty
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Kịch bản Đại hội cháu ngoan Bác Hồ 2022

#Mẫu #nhận #xét #của #đơn #vị #thực #tập

Mẫu phiếu nhận xét của đơn vị thực tập được cập nhật mới nhất hiện nay được ABC Land sưu tầm và chọn lọc. Phiếu nhận xét về sinh viên thực tập này này được dùng khi bạn sinh viên muốn xin nhận xét, đánh giá tại nơi thực tập của mình, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập tại đây.
Mẫu đơn xin thực tập
Giấy xác nhận thực tập
Hợp đồng hướng dẫn sinh viên thực tập
1. Nhận xét của đơn vị thực tập là gì?
Nhận xét của đơn vị thực tập là văn bản thể hiện sự theo dõi, kiểm tra và đánh giá những kết quả sinh viên đã đạt được trong thời gian làm việc tại đơn vị thực tập. Sinh viên cần giấy xác nhận thực tập này để hoàn thiện hồ sơ xét duyệt báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Việc nhận xét sẽ được đơn vị thực tập đánh giá và xác nhận dựa trên kết quả làm việc sinh viên và cho điểm trên thang điểm 10. Nội dung chính trong nhận xét thực tập là đưa ra những nhận xét, đánh giá về kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc của sinh viên trong quá trình thực tập.
Nhận xét sau quá trình làm việc tại đơn vị thực tập chính là bằng chứng bắt buộc sinh viên phải nộp về trường. Căn cứ vào phần nhận xét này, giáo viên sẽ có thêm 1 tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng bài báo cáo thực tập của sinh viên.
Nếu bạn kết thúc thời gian thực tập mà không có giấy xác nhận của đơn vị thực tập thì cũng đồng nghĩa với việc kỳ thực tập của bạn chưa hoàn thành. Đồng thời, những lời nhận xét này cũng như 1 “chứng chỉ” về kinh nghiệm thực tế, giúp các nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn khi bạn ra trường.
2. Nội dung của phiếu nhận xét thực tập
Phiếu nhận xét thực tập thông thường sẽ đề cập đầy đủ những nhận xét đánh giá của đơn vị thực tập về quá trình làm việc, kỹ năng, cũng như các hoạt động, công tác của sinh viên.
Trong phiếu nhận xét thực tập, quan trọng nhất là nhận xét báo cáo thực tập mà sinh viên đã thực hiện của đơn vị mà sinh viên đó thực tập. Kiểm chứng những thông tin được thể hiện trong báo cáo thực tập là chính xác. Nhận xét thực tập thường được đặt ở đầu hoặc cuối báo cáo thực tập.
3. Phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên
Phiếu nhận xét đánh giá kết quả thực tập của sinh viên là một căn cứ đánh giá quá trình thực tập của sinh viên.
Tùy vào từng đơn vị, mẫu giấy đánh giá kết quả thực tập được dùng với các tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo về hình thức và nội dung, một nội dung không thể thiếu là nhận xét của đơn vị thực tập và nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn.
Kết quả thực tập của sinh viên cũng là một điều kiện tiên quyết trong chương tình học tập của sinh viên và một số trường dựa vào kết quả đánh giá thực tập để quy thành điểm số trong tổng điểm học tập của sinh viên.
4. Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập
Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập được lập ra với các nội dung sau:
Thông tin cơ bản của bạn.
Thông tin công ty bạn đã thực tập, địa chỉ, vị trí phòng bạn, công việc được giao, thời gian thực tập tại đơn vị.
Nội dung thực tập, vị trí thực tập.
Liệt kê danh sách các công việc hay các bài tập mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập.
Có nhận xét thực tập của người hướng dẫn về tinh thần làm việc, trình độ chuyên môn, đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao.
Thời gian thực tập, chữ ký xác nhận.
5. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập
Trường:………..
Khoa:…………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-
GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên thực tập: …………………………………
Lớp:……………..Ngành:……………. Niên khóa:……………
Đơn vị thực tập:………………………………………
Phòng:…………………………………………………….
Ban:……………………………………………………
Thời gian thực tập:…………………………………..
Người hướng dẫn: …………….Chức vụ:…………………
Nhận xét:
……………………………………………………………………………
Đơn vị chúng tôi đánh giá cao những sản phẩm, công việc được thực hiện bởi sinh viên trong quá trình thực tập từ ngày……. đến ngày….. tại công ty……
Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…. tháng…… năm…….
Xác nhận của đơn vị, cơ quan thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 1

Trường: …………………………..
Khoa: …………………………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………………..
Lớp:…………….. Ngành:…………….. Niên khóa:…………………
Đơn vị thực tập: ………………………………………………………….
Người hướng dẫn thực tập: ………………………………………….
Thời gian thực tập: ………………………………………………………
Nội dung công việc được phân công: ……………………………..
Nhận xét:
– Trong thời gian thực tập tại … từ ngày… đến ngày…., sinh viên… đã có ý thức chấp hành tốt những quy định của công ty, chịu khó học hỏi và cầu tiến trong công việc. Bên cạnh việc có khả năng nắm bắt nhanh, áp dụng tốt kiến thức vào thực tiễn thì bạn còn hăng hái nghiên cứu, tìm hiểu những hoạt động, tài liệu của công ty để phục vụ cho việc hoàn thành luận văn của mình.
– Những nội dung trình bày trong bài báo cáo thực tập với đề tài… này là phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị. Chúng tôi đánh giá cao kết quả thực tập của em.
……, ngày… tháng… năm…

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

7. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊNCỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên:………………………………………….
Lớp:………………. Khóa………………. Khoa:…………………… trực thuộc Trường…………………
Trong thời gian từ ngày……… tháng…….năm………… đến ngày…….. tháng……. năm……….
Tại:…………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………
Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:
1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. Về tinh thần thái độ học tập:
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
3. Về quan hệ, lối sống:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
4. Các nhận xét khác:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Đánh giá chung sau khi thực tập:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Cán bộ hướng dẫn(Ký và ghi rõ họ và tên)
Ngày…….tháng………..năm…………. Xác nhận của đơn vị thực tập (Ký và ghi rõ họ và tên)
8. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊNCỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Người hướng dẫn thực tập:……………………………………
Đơn vị thực tập:…………………………………………………
Phòng ban:………………………………………………………
Họ tên sinh viên thực tập:………..……. MSSV:……………..
Lớp:…………Khoa:………….Niên khóa:………….. Trực thuộc
Trường:………………………………………
Thời gian thực tập: Từ ngày……… Đến ngày…………
Tại:……………………………………………………………………………….
Địa chỉ………………………………………………………………
Sau quá trình thực tập tại Công ty………… của sinh viên………. , chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:
1. Về hình thức tổ chức kỷ luật:
Luôn chấp hành đúng quy định, nội quy của công ty. Đi làm đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, tác phong chuyên nghiệp, luôn hòa đồng với mọi người.
2. Về chuyên môn:
Có tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu tổ chức, hoạt động của công ty phục vụ cho báo cáo thực tập của mình.
Tinh thần trách nhiệm cao. Luôn hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được phân công. Nắm vững kiến thức nền tảng chuyên môn tuy chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng em đã sớm bắt nhịp được với tiến độ công việc của phòng ban.
Qua 3 tháng thực tập tại công ty của em… chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về tinh thần làm việc và khả năng giải quyết vấn đề của em. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng Chuyên ngành Kế toán – Khoa Kinh Tế Trường… sẽ là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân lực về bộ môn Kế Toán.
9. Cách viết nhận xét thực tập
Với sinh viên năm cuối sau khi hoàn thành xong khóa đào tạo của mình tại trường, bạn có thể đăng ký thực tập tại các công ty, tổ chức, doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh liên quan đến chuyên ngành mình đang học, nếu không bạn cũng có thể đăng ký thực tập tại trường. Và sau khi kỳ thực tập kết thúc, sinh viên cần phải xin nhận xét thực tập của đơn vị thực tập và nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập
Để giấy nhận xét thực tập của đơn vị thực tập phát huy được đúng giá trị của nó, thì khi viết bạn cần phải đảm bảo việc trình bày các nội dung thông tin theo yêu cầu sau:
Trong giấy cần phải có rõ các thông tin của cá nhân của sinh viên như: tên tuổi, nguyên quán, lớp, khóa ngành đang theo học, trực thuộc trường. Và các thông tin về thời gian thực tập,
– Nội dung thực tập: Liệt kê danh sách các công việc đã được thực tập, cùng với tên người hướng dẫn, chức vụ. Đưa ra các đầu việc chính bạn đã thực hiện và hoàn thành trong quá trình thực tập.
– Nhận xét của đơn vị thực tập: Bạn sẽ cần ý kiến nhận xét của người hướng dẫn, đơn vị thực tập về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, các ý kiến nhận xét về việc thực hiện công việc được giao, có thể là thang điểm được chấm cho những công việc bạn đã thực hiện tại công ty.
Không thể thiếu trong bất kỳ mẫu giấy tờ nào đó là thời gian, chữ ký xác nhận, ở mẫu giấy xác nhận thực tập bạn cần xin chữ ký của người hướng dẫn, dấu xác nhận của công ty
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.7

#Mẫu #nhận #xét #của #đơn #vị #thực #tập

Mẫu phiếu nhận xét của đơn vị thực tập được cập nhật mới nhất hiện nay được ABC Land sưu tầm và chọn lọc. Phiếu nhận xét về sinh viên thực tập này này được dùng khi bạn sinh viên muốn xin nhận xét, đánh giá tại nơi thực tập của mình, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập tại đây.
Mẫu đơn xin thực tập
Giấy xác nhận thực tập
Hợp đồng hướng dẫn sinh viên thực tập
1. Nhận xét của đơn vị thực tập là gì?
Nhận xét của đơn vị thực tập là văn bản thể hiện sự theo dõi, kiểm tra và đánh giá những kết quả sinh viên đã đạt được trong thời gian làm việc tại đơn vị thực tập. Sinh viên cần giấy xác nhận thực tập này để hoàn thiện hồ sơ xét duyệt báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Việc nhận xét sẽ được đơn vị thực tập đánh giá và xác nhận dựa trên kết quả làm việc sinh viên và cho điểm trên thang điểm 10. Nội dung chính trong nhận xét thực tập là đưa ra những nhận xét, đánh giá về kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc của sinh viên trong quá trình thực tập.
Nhận xét sau quá trình làm việc tại đơn vị thực tập chính là bằng chứng bắt buộc sinh viên phải nộp về trường. Căn cứ vào phần nhận xét này, giáo viên sẽ có thêm 1 tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng bài báo cáo thực tập của sinh viên.
Nếu bạn kết thúc thời gian thực tập mà không có giấy xác nhận của đơn vị thực tập thì cũng đồng nghĩa với việc kỳ thực tập của bạn chưa hoàn thành. Đồng thời, những lời nhận xét này cũng như 1 “chứng chỉ” về kinh nghiệm thực tế, giúp các nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn khi bạn ra trường.
2. Nội dung của phiếu nhận xét thực tập
Phiếu nhận xét thực tập thông thường sẽ đề cập đầy đủ những nhận xét đánh giá của đơn vị thực tập về quá trình làm việc, kỹ năng, cũng như các hoạt động, công tác của sinh viên.
Trong phiếu nhận xét thực tập, quan trọng nhất là nhận xét báo cáo thực tập mà sinh viên đã thực hiện của đơn vị mà sinh viên đó thực tập. Kiểm chứng những thông tin được thể hiện trong báo cáo thực tập là chính xác. Nhận xét thực tập thường được đặt ở đầu hoặc cuối báo cáo thực tập.
3. Phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên
Phiếu nhận xét đánh giá kết quả thực tập của sinh viên là một căn cứ đánh giá quá trình thực tập của sinh viên.
Tùy vào từng đơn vị, mẫu giấy đánh giá kết quả thực tập được dùng với các tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo về hình thức và nội dung, một nội dung không thể thiếu là nhận xét của đơn vị thực tập và nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn.
Kết quả thực tập của sinh viên cũng là một điều kiện tiên quyết trong chương tình học tập của sinh viên và một số trường dựa vào kết quả đánh giá thực tập để quy thành điểm số trong tổng điểm học tập của sinh viên.
4. Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập
Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập được lập ra với các nội dung sau:
Thông tin cơ bản của bạn.
Thông tin công ty bạn đã thực tập, địa chỉ, vị trí phòng bạn, công việc được giao, thời gian thực tập tại đơn vị.
Nội dung thực tập, vị trí thực tập.
Liệt kê danh sách các công việc hay các bài tập mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập.
Có nhận xét thực tập của người hướng dẫn về tinh thần làm việc, trình độ chuyên môn, đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao.
Thời gian thực tập, chữ ký xác nhận.
5. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập
Trường:………..
Khoa:…………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-
GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên thực tập: …………………………………
Lớp:……………..Ngành:……………. Niên khóa:……………
Đơn vị thực tập:………………………………………
Phòng:…………………………………………………….
Ban:……………………………………………………
Thời gian thực tập:…………………………………..
Người hướng dẫn: …………….Chức vụ:…………………
Nhận xét:
……………………………………………………………………………
Đơn vị chúng tôi đánh giá cao những sản phẩm, công việc được thực hiện bởi sinh viên trong quá trình thực tập từ ngày……. đến ngày….. tại công ty……
Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…. tháng…… năm…….
Xác nhận của đơn vị, cơ quan thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 1

Trường: …………………………..
Khoa: …………………………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên thực tập:………………………………………..
Lớp:…………….. Ngành:…………….. Niên khóa:…………………
Đơn vị thực tập: ………………………………………………………….
Người hướng dẫn thực tập: ………………………………………….
Thời gian thực tập: ………………………………………………………
Nội dung công việc được phân công: ……………………………..
Nhận xét:
– Trong thời gian thực tập tại … từ ngày… đến ngày…., sinh viên… đã có ý thức chấp hành tốt những quy định của công ty, chịu khó học hỏi và cầu tiến trong công việc. Bên cạnh việc có khả năng nắm bắt nhanh, áp dụng tốt kiến thức vào thực tiễn thì bạn còn hăng hái nghiên cứu, tìm hiểu những hoạt động, tài liệu của công ty để phục vụ cho việc hoàn thành luận văn của mình.
– Những nội dung trình bày trong bài báo cáo thực tập với đề tài… này là phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị. Chúng tôi đánh giá cao kết quả thực tập của em.
……, ngày… tháng… năm…

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

7. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊNCỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Họ và tên sinh viên:………………………………………….
Lớp:………………. Khóa………………. Khoa:…………………… trực thuộc Trường…………………
Trong thời gian từ ngày……… tháng…….năm………… đến ngày…….. tháng……. năm……….
Tại:…………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………
Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:
1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. Về tinh thần thái độ học tập:
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
3. Về quan hệ, lối sống:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
4. Các nhận xét khác:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Đánh giá chung sau khi thực tập:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Cán bộ hướng dẫn(Ký và ghi rõ họ và tên)
Ngày…….tháng………..năm…………. Xác nhận của đơn vị thực tập (Ký và ghi rõ họ và tên)
8. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập số 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊNCỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Người hướng dẫn thực tập:……………………………………
Đơn vị thực tập:…………………………………………………
Phòng ban:………………………………………………………
Họ tên sinh viên thực tập:………..……. MSSV:……………..
Lớp:…………Khoa:………….Niên khóa:………….. Trực thuộc
Trường:………………………………………
Thời gian thực tập: Từ ngày……… Đến ngày…………
Tại:……………………………………………………………………………….
Địa chỉ………………………………………………………………
Sau quá trình thực tập tại Công ty………… của sinh viên………. , chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:
1. Về hình thức tổ chức kỷ luật:
Luôn chấp hành đúng quy định, nội quy của công ty. Đi làm đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, tác phong chuyên nghiệp, luôn hòa đồng với mọi người.
2. Về chuyên môn:
Có tinh thần ham học hỏi, tìm hiểu tổ chức, hoạt động của công ty phục vụ cho báo cáo thực tập của mình.
Tinh thần trách nhiệm cao. Luôn hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được phân công. Nắm vững kiến thức nền tảng chuyên môn tuy chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng em đã sớm bắt nhịp được với tiến độ công việc của phòng ban.
Qua 3 tháng thực tập tại công ty của em… chúng tôi cảm thấy rất hài lòng về tinh thần làm việc và khả năng giải quyết vấn đề của em. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng Chuyên ngành Kế toán – Khoa Kinh Tế Trường… sẽ là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân lực về bộ môn Kế Toán.
9. Cách viết nhận xét thực tập
Với sinh viên năm cuối sau khi hoàn thành xong khóa đào tạo của mình tại trường, bạn có thể đăng ký thực tập tại các công ty, tổ chức, doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh liên quan đến chuyên ngành mình đang học, nếu không bạn cũng có thể đăng ký thực tập tại trường. Và sau khi kỳ thực tập kết thúc, sinh viên cần phải xin nhận xét thực tập của đơn vị thực tập và nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập
Để giấy nhận xét thực tập của đơn vị thực tập phát huy được đúng giá trị của nó, thì khi viết bạn cần phải đảm bảo việc trình bày các nội dung thông tin theo yêu cầu sau:
Trong giấy cần phải có rõ các thông tin của cá nhân của sinh viên như: tên tuổi, nguyên quán, lớp, khóa ngành đang theo học, trực thuộc trường. Và các thông tin về thời gian thực tập,
– Nội dung thực tập: Liệt kê danh sách các công việc đã được thực tập, cùng với tên người hướng dẫn, chức vụ. Đưa ra các đầu việc chính bạn đã thực hiện và hoàn thành trong quá trình thực tập.
– Nhận xét của đơn vị thực tập: Bạn sẽ cần ý kiến nhận xét của người hướng dẫn, đơn vị thực tập về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, các ý kiến nhận xét về việc thực hiện công việc được giao, có thể là thang điểm được chấm cho những công việc bạn đã thực hiện tại công ty.
Không thể thiếu trong bất kỳ mẫu giấy tờ nào đó là thời gian, chữ ký xác nhận, ở mẫu giấy xác nhận thực tập bạn cần xin chữ ký của người hướng dẫn, dấu xác nhận của công ty
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button