Mẫu hợp đồng thuê quán cà phê

Mẫu bản hợp đồng thuê quán cà phê

Mẫu hợp đồng thuê quán cà phê là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về việc thuê quán cà phê. Mẫu nêu rõ thông tin của hai bên ký kết, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản hợp đồng thuê quán cà phê

Mẫu hợp đồng thuê quán cà phê là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về việc thuê quán cà phê.

Mẫu hợp đồng thuê quán cà phê nêu rõ:

Thông tin của hai bên ký kết

Nội dung thuê

Quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Tên gọi - Thuật ngữ trong cá Rồng
Back to top button