Mẫu Hợp đồng lao động Excel – File excel HĐLĐ tự động

File excel HĐLĐ tự động

Hợp đồng lao động và các biên bản kèm theo cũng là 1 phần của hồ sơ để được ghi nhận chi phí lương được trừ khi xác định thuế TNDN. Hoatieu.vn xin chia sẻ file excel HĐLĐ có đầy đủ bộ hồ sơ bao gồm: Mẫu bìa, Hợp đồng lao động, Cam kết 02……….

File theo dõi hợp đồng bằng Excel

1. Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là văn bản thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó 3 quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

2. Mẫu Hợp đồng lao động Excel

Mẫu Hợp đồng lao động Excel là chúng tôi giới thiệu gồm 4 sheet:

+ Sheet 1: Bìa hợp đồng gồm các thông tin về công ty, doanh nghiệp: Đại diện theo pháp luật, chức vụ, địa chỉ công ty……..

+ Sheet 2: Là nội dung của hợp đồng lao động

PHẦN 1: KHAI BÁO THÔNG TIN TRONG MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẰNG EXCEL

Trong hợp đồng lao động hay bất kỳ một hợp đồng nào đều có ít nhất 2 bên liên quan ký kết.

File excel HĐLĐ tự động

Bất kỳ ai tham gia hợp đồng này cần phải khai báo trung thực tất cả các thông tin cá nhân.

+ Mục chung cần khai báo:

  • Họ và tên
  • Ngày sinh
  • Số chứng minh thư/ hộ chiếu
  • Địa chỉ cư trú/ thường trú.
Xem thêm:  Cách trình bày điểm mạnh, điểm yếu trong CV xin việc

+ Mục riêng:

Nếu bên sử dụng lao động là doanh nghiệp thì cần đại diện một người có đầy đủ quyền và pháp lý.

  • Chức vụ đảm nhiệm
  • Đại diện cho doanh nghiệp
  • Địa chỉ công ty/ tổ chức.

PHẦN 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BẰNG EXCEL

Bạn cần lưu ý đến một số điều khoản trong hợp đồng lao động. Mục đích để bảo vệ quyền lợi cùng với trách nhiệm bạn sẽ làm theo bản thỏa thuận giữa các bên.

Hợp đồng lao động

+ Sheet 3: Danh sách thông tin người lao động: Người lao động, ngày sinh, địa chỉ……….

Mẫu Hợp đồng lao động Excel 2021

+ Sheet 4: Bản cam kết dành cho người lao động

File theo dõi hợp đồng bằng Excel

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng – Nghiệm thu – Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button