Mẫu hồ sơ đào tạo – Hồ sơ đào tạo

Hồ sơ đào tạo

Mẫu hồ sơ đào tạo

Mẫu hồ sơ đào tạo là mẫu hồ sơ được lập ra khi có chương trình đào tạo dành cho công nhân viên chức của doanh nghiệp. Mẫu hồ sơ nêu rõ thông tin của người lập hồ sơ, đơn vị công tác, thời gian vào công ty, các khóa đào tạo đã tham gia, thời gian hình thức và kết quả đào tạo… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hồ sơ đào tạo tại đây.

Mẫu cam kết khi đi đào tạo nước ngoài – Dành cho sinh viên

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian hoàn thành chương trình đào tạo

Mẫu tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

Mẫu hồ sơ đào tạo

Nội dung cơ bản của mẫu hồ sơ đào tạo như sau:

HỒ SƠ ĐÀO TẠO

Họ và tên………………………………Chức danh…………………………………………..

Đơn vị công tác…………………………………………………………………………………

Thời gian vào công ty:………………………………………………………………………..

Stt

Khoá đào tạo, trường

Thời gian đào tạo

Hình thức đào tạo

Kết quả đào tạo

Khả năng ứng dụng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế và Phòng y tế
Back to top button