Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 là mẫu giấy do một cá nhân lập ra để ủy quyền khiếu nại cho cá nhân khác, được cập nhật theo quy định tại Nghị định 124/2020 / NĐ-CP. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin cá nhân của hiệu trưởng, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của Hiệu trưởng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu đơn ủy quyền khiếu nại tại đây.

  • Khiếu nại hoặc tố cáo
  • Mẫu đơn khiếu nại
  • Mẫu thông báo về việc thụ lý, giải quyết khiếu nại của công dân

1. Đơn ủy quyền khiếu nại Nghị định 124/2020 / NĐ-CP

Đơn ủy quyền khiếu nại
Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mới nhất 2022

Mẫu ủy quyền khiếu nại mới 2022 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

________________________

…., ngày tháng năm….

THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………… ………………………………………. …

Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ………………………;

Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân …… .., ngày cấp …………., Nơi cấp:… ..…

Họ, tên người có thẩm quyền khiếu nại ……

Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ……………………;

Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân ……………………, ngày cấp ………… nơi cấp: ..…

Nội dung ủy quyền khiếu nại: ……………………………………………………. ……………………. …………. (Trước hết)

(Trong quá trình khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

QUYỀN LỢI PHỤ NỮ

(Chữ ký hoặc con trỏ)

Họ và tên

QUYỀN LỢI PHỤ NỮ

(Chữ ký hoặc con trỏ)

Họ và tên

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
TỔ CHỨC ĐƯỢC ủy quyền (2)

(Chức danh, chữ ký, con dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ủy quyền toàn bộ hoặc ủy quyền một số nội dung (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).

(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.

2. Một số lưu ý về ủy quyền khiếu nại năm 2022

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020 / NĐ-CP thì người khiếu nại có thể ủy quyền khiếu nại trong các trường hợp sau:

– Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, suy nhược hoặc vì lý do khách quan khác không thể tự mình khiếu nại thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột. . . anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại;

– Người khiếu nại có thể ủy quyền cho luật sư thực hiện việc khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì có thể ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Việc ủy ​​quyền phải được lập thành văn bản và được chứng thực hoặc công chứng.

– Văn bản ủy quyền khiếu nại theo mẫu tại Mục 1.

– Người được ủy quyền có quyền khiếu nại với một người hoặc nhiều người về những nội dung ủy quyền khác nhau, nhưng không được ủy quyền cùng một nội dung cho nhiều người cùng làm.

3. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008 / QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————–

………., ngày ……. có lẽ ……

THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………………………. ……………………. ……………………..(Trước hết)

Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………… .. …… .. (2)

Số CMND: ……………… .. ………… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………

Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………………………. …………………………………………………… ..

Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . …………………… ..

Số CMND: …………………….… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………

Nơi cấp: ……………………………………………………………………

Bản quyền: …………………… ……………… (3) (3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
QUYỀN LỢI PHỤ NỮ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Trường hợp người ủy quyền là đại diện cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.

(2) Nơi cư trú của người có thẩm quyền khiếu nại, nếu là cơ quan, tổ chức thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Ủy quyền toàn quyền khiếu nại hoặc ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).

Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục khiếu nại và tố cáo trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020/NĐ-CP❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020/NĐ-CP” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020/NĐ-CP [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020/NĐ-CP” bạn nhé.

Xem thêm:  Mẫu hợp đồng cho thuê thiết bị 2022

Bài viết “Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020/NĐ-CP” được đăng bởi vào ngày 2022-04-25 06:57:25. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 Nghị định 124/2020/NĐ-CP
#Mẫu #giấy #ủy #quyền #khiếu #nại #Nghị #định #1242020NĐCP

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 là mẫu giấy do một cá nhân lập ra để ủy quyền khiếu nại cho cá nhân khác, được cập nhật theo Nghị định 124/2020 / NĐ-CP. Mẫu giấy ủy quyền ghi rõ thông tin cá nhân của hiệu trưởng, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của hiệu trưởng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu đơn ủy quyền khiếu nại tại đây.
Đơn khiếu nại hoặc tố cáo
Mẫu đơn khiếu nại
Mẫu thông báo về việc thụ lý, giải quyết khiếu nại của công dân
1. Đơn ủy quyền khiếu nại Nghị định 124/2020 / NĐ-CP
Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mới nhất 2022
Mẫu ủy quyền khiếu nại mới 2022 như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________
…., ngày tháng năm….
THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên của người khiếu nại: ……………………………………… ………………………………………. …
Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ………………………;
Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân …….., ngày cấp …….., nơi cấp: ….. …
Họ, tên người có thẩm quyền khiếu nại … …
Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ……………………………………………… ;
Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân ………………, ngày cấp ………… nơi cấp: .. …
Nội dung ủy quyền khiếu nại: ………………………………………. …………………………………………. ………. (đầu tiên)
(Trong quá trình khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Chữ ký hoặc con trỏ)
Họ và tên

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Chữ ký hoặc con trỏ)
Họ và tên

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN (2)(Chức danh, chữ ký, con dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
(1) Ủy quyền toàn bộ hoặc ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).
(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.
2. Một số lưu ý về ủy quyền khiếu nại năm 2022
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020 / NĐ-CP thì người khiếu nại có thể ủy quyền khiếu nại trong các trường hợp sau đây:
– Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, suy nhược cơ thể hoặc vì lý do khách quan khác không tự khiếu nại được thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột. . anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại;
– Người khiếu nại có thể ủy quyền cho luật sư thực hiện việc khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì có thể ủy quyền cho Trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Việc ủy ​​quyền phải được thực hiện bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng.
– Văn bản ủy quyền khiếu nại theo mẫu tại Mục 1.
– Người ủy quyền được quyền khiếu nại với một người hoặc nhiều người về những nội dung ủy quyền khác nhau, nhưng không được ủy quyền cho một nội dung cho nhiều người cùng thực hiện.
3. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008 / QĐ-TTCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————–
………., ngày ……. có thể ……
THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………. …………………………………………. ……………………..(đầu tiên)
Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. …….. (2)
Số CMND: ……………… .. ………… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………
Nơi cấp: …………………………………………… …………………………………
Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………. …………………………………………… …………………………..
Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. ………….
Số CMND: …………………….… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………
Nơi cấp: …………………………………………… …………………………………
Bản quyền: ……………………………………… … ………………………… (3)
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.
Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được ủy quyền(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Trường hợp người ủy quyền là đại diện cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.
(2) Nơi cư trú của người có thẩm quyền khiếu nại, nếu là cơ quan, tổ chức thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.
(3) Ủy quyền toàn quyền khiếu nại hoặc ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).
Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục khiếu nại và tố cáo trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm:  Mẫu lời khen ngợi học sinh cuối năm

#Mẫu #giấy #ủy #quyền #khiếu #nại #Nghị #định #1242020NĐCP

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 là mẫu giấy do một cá nhân lập ra để ủy quyền khiếu nại cho cá nhân khác, được cập nhật theo Nghị định 124/2020 / NĐ-CP. Mẫu giấy ủy quyền ghi rõ thông tin cá nhân của hiệu trưởng, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của hiệu trưởng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu đơn ủy quyền khiếu nại tại đây.
Đơn khiếu nại hoặc tố cáo
Mẫu đơn khiếu nại
Mẫu thông báo về việc thụ lý, giải quyết khiếu nại của công dân
1. Đơn ủy quyền khiếu nại Nghị định 124/2020 / NĐ-CP
Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mới nhất 2022
Mẫu ủy quyền khiếu nại mới 2022 như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________
…., ngày tháng năm….
THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên của người khiếu nại: ……………………………………… ………………………………………. …
Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ………………………;
Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân …….., ngày cấp …….., nơi cấp: ….. …
Họ, tên người có thẩm quyền khiếu nại … …
Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ……………………………………………… ;
Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân ………………, ngày cấp ………… nơi cấp: .. …
Nội dung ủy quyền khiếu nại: ………………………………………. …………………………………………. ………. (đầu tiên)
(Trong quá trình khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Chữ ký hoặc con trỏ)
Họ và tên

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Chữ ký hoặc con trỏ)
Họ và tên

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN (2)(Chức danh, chữ ký, con dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
(1) Ủy quyền toàn bộ hoặc ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).
(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.
2. Một số lưu ý về ủy quyền khiếu nại năm 2022
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020 / NĐ-CP thì người khiếu nại có thể ủy quyền khiếu nại trong các trường hợp sau đây:
– Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, suy nhược cơ thể hoặc vì lý do khách quan khác không tự khiếu nại được thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột. . anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại;
– Người khiếu nại có thể ủy quyền cho luật sư thực hiện việc khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì có thể ủy quyền cho Trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Việc ủy ​​quyền phải được thực hiện bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng.
– Văn bản ủy quyền khiếu nại theo mẫu tại Mục 1.
– Người ủy quyền được quyền khiếu nại với một người hoặc nhiều người về những nội dung ủy quyền khác nhau, nhưng không được ủy quyền cho một nội dung cho nhiều người cùng thực hiện.
3. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008 / QĐ-TTCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————–
………., ngày ……. có thể ……
THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………. …………………………………………. ……………………..(đầu tiên)
Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. …….. (2)
Số CMND: ……………… .. ………… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………
Nơi cấp: …………………………………………… …………………………………
Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………. …………………………………………… …………………………..
Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. ………….
Số CMND: …………………….… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………
Nơi cấp: …………………………………………… …………………………………
Bản quyền: ……………………………………… … ………………………… (3)
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.
Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được ủy quyền(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Trường hợp người ủy quyền là đại diện cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.
(2) Nơi cư trú của người có thẩm quyền khiếu nại, nếu là cơ quan, tổ chức thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.
(3) Ủy quyền toàn quyền khiếu nại hoặc ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).
Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục khiếu nại và tố cáo trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem thêm:  Bài dự thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022

#Mẫu #giấy #ủy #quyền #khiếu #nại #Nghị #định #1242020NĐCP

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2022 là mẫu giấy do một cá nhân lập ra để ủy quyền khiếu nại cho cá nhân khác, được cập nhật theo Nghị định 124/2020 / NĐ-CP. Mẫu giấy ủy quyền ghi rõ thông tin cá nhân của hiệu trưởng, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của hiệu trưởng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu đơn ủy quyền khiếu nại tại đây.
Đơn khiếu nại hoặc tố cáo
Mẫu đơn khiếu nại
Mẫu thông báo về việc thụ lý, giải quyết khiếu nại của công dân
1. Đơn ủy quyền khiếu nại Nghị định 124/2020 / NĐ-CP
Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mới nhất 2022
Mẫu ủy quyền khiếu nại mới 2022 như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________
…., ngày tháng năm….
THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên của người khiếu nại: ……………………………………… ………………………………………. …
Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ………………………;
Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân …….., ngày cấp …….., nơi cấp: ….. …
Họ, tên người có thẩm quyền khiếu nại … …
Địa chỉ nhà:……………………………………….. . ……………………………………………… ;
Số CMND / Hộ chiếu / Thẻ căn cước công dân ………………, ngày cấp ………… nơi cấp: .. …
Nội dung ủy quyền khiếu nại: ………………………………………. …………………………………………. ………. (đầu tiên)
(Trong quá trình khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Chữ ký hoặc con trỏ)
Họ và tên

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Chữ ký hoặc con trỏ)
Họ và tên

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN (2)(Chức danh, chữ ký, con dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
(1) Ủy quyền toàn bộ hoặc ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).
(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.
2. Một số lưu ý về ủy quyền khiếu nại năm 2022
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020 / NĐ-CP thì người khiếu nại có thể ủy quyền khiếu nại trong các trường hợp sau đây:
– Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, suy nhược cơ thể hoặc vì lý do khách quan khác không tự khiếu nại được thì có thể ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột. . anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có đủ năng lực hành vi dân sự khiếu nại;
– Người khiếu nại có thể ủy quyền cho luật sư thực hiện việc khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì có thể ủy quyền cho Trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
– Việc ủy ​​quyền phải được thực hiện bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng.
– Văn bản ủy quyền khiếu nại theo mẫu tại Mục 1.
– Người ủy quyền được quyền khiếu nại với một người hoặc nhiều người về những nội dung ủy quyền khác nhau, nhưng không được ủy quyền cho một nội dung cho nhiều người cùng thực hiện.
3. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008 / QĐ-TTCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMđộc lập-Tự do-Hạnh phúc————–
………., ngày ……. có thể ……
THẨM QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………. …………………………………………. ……………………..(đầu tiên)
Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. …….. (2)
Số CMND: ……………… .. ………… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………
Nơi cấp: …………………………………………… …………………………………
Họ và tên người được ủy quyền: ……………………………………. …………………………………………… …………………………..
Địa chỉ nhà: ……………………………………….. . ………………………….. ………….
Số CMND: …………………….… Cấp ngày… ..tháng …………. năm ………
Nơi cấp: …………………………………………… …………………………………
Bản quyền: ……………………………………… … ………………………… (3)
Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.
Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được ủy quyền(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Trường hợp người ủy quyền là đại diện cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.
(2) Nơi cư trú của người có thẩm quyền khiếu nại, nếu là cơ quan, tổ chức thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.
(3) Ủy quyền toàn quyền khiếu nại hoặc ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).
Kính mời quý độc giả tham khảo tại chuyên mục khiếu nại và tố cáo trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Back to top button