Mẫu giấy đề nghị mua điện ngoài sinh hoạt

Giấy đề nghị mua điện

Mẫu giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt

Mẫu giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt là mẫu giấy được lập ra để đề nghị về việc mua điện với mục đích ngoài sinh hoạt. Mẫu giấy nêu rõ thông tin người mua điện, mục đích sử dụng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt như sau:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC………..

ĐIỆN LỰC …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số ĐT: …………………………………

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN
(phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt)

I. PHẦN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG:

Tên tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu mua điện:…………………………………………………………

Đại diện là ông (bà): ……………………………………………………chức vụ…………………………

Số chứng minh thư/hộ chiếu: ……………………………ngày cấp / / tại………………………………

Theo giấy uỷ quyền …………………………ngày …….tháng……..năm ……..của……………..

Số Fax……………………Số ĐT:…………………………Số ĐT nhận tin nhắn:……………………..

Tài khoản số :…………………….Tại ngân hàng:…………………………..Email ………………

Địa chỉ nơi ở hoặc văn phòng Công ty: …………………………………………………………

Địa chỉ nơi sử dụng điện: …………………………………………………………………………

Đề nghị mua điện: 1 pha £ ; £ 3 pha . Công suất đăng ký sử dụng : ……………. KW.

Mục đích sử dụng điện …………………………………………………………………………………………

Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện; Đang dùng công tơ chung

II. ĐƠN VỊ ĐIỆN LỰC ĐÃ NHẬN NHỮNG GIẤY TỜ:

1. Giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện:

□ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;

□ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

□ Hợp đồng thuê nhà;

□ Hợp đồng thuê đất;

□ Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà;

□ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền về địa điểm mua điện;

□ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi đề nghị mua điện về địa điểm mua điện.

2. Giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện:

□ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

□ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

□ Giấy phép đầu tư

□ Quyết định thành lập đơn vị;

□ Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền về ngành nghề hoạt động;

□ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương tại nơi đề nghị mua điện về ngành nghề hoạt động;

□ Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ;

□ Biểu đồ phụ tải.

………., ngày…tháng…năm…

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Back to top button