Mẫu giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng

Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí

Mẫu giấy chứng nhận về việc sử dụng vũ khí quân dụng

Mẫu giấy chứng nhận về việc sử dụng vũ khí quân dụng là mẫu giấy được lập ra để chứng nhận về việc sử dụng vũ khí quân dụng. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, người được chứng nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận về việc sử dụng vũ khí quân dụng như sau:

(1)……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ……………/CN

GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG

Họ và tên: …………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………..

Cơ quan công tác: ………………………………….

Đã hoàn thành chương trình huấn luyện sử dụng vũ khí

……….., ngày….tháng.năm….
……………….(2)…………..

(1) Ghi rõ tên cơ quan cấp giấy chứng nhận

(2) Ghi rõ chức danh, cấp hàm, họ tên và chữ ký của người cấp giấy chứng nhận

Mẫu giấy chứng nhận về việc sử dụng vũ khí quân dụng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Đề bài - bài 29 trang 120 sgk toán 9 tập 2
Back to top button