Mẫu giấy cam kết tự nguyện làm việc trên tàu biển

Bản cam kết làm việc trên tàu biển

Mẫu giấy cam kết tự nguyện làm việc trên tàu biển của thuyền viên

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giấy cam kết tự nguyện làm việc trên tàu biển ban hành kèm theo Quyết định 2510/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của giấy cam kết tự nguyện làm việc trên tàu biển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

GIẤY CAM KẾT TỰ NGUYỆN LÀM VIỆC TRÊN TÀU

Tên tôi là: .…………….…….…………….…………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: .…………….…………………….…………………………….

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: .…………….……………………………………

Công tác tại: .…………….…………………….……………………………………….

Địa chỉ gia đình: .…………….…………………………………………………………

Điện thoại liên hệ .…………….…….…………….……………………………………

Ngày tháng khám sức khỏe: .…………….…………………….………………………

Nơi khám: .…………….…….…………….……………………………………………

Kết quả khám (bệnh, tật, không đủ điều kiện làm việc trên tàu biển): .………………..

…………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết tôi có thể làm việc trên tàu biển từ ngày…. tháng …. năm …………. đến ngày…. tháng …. năm …………. với chức danh: .…………….…………….………..

…………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết sẽ điều trị đầy đủ theo đơn của bác sỹ trong thời gian công tác. Sau đợt công tác, tôi sẽ đến cơ sở y tế để được khám chữa bệnh. Nếu có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe trong quá trình làm việc trên biển, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN QUẢN LÝ THUYỀN VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy cam kết tự nguyện làm việc trên tàu biển

Xem thêm:  Nghị định 167/2013/NĐ-CP
Back to top button