Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 2022

Phiếu nhận tiền đặt cọc. Trong các giao dịch dân sự, đặc biệt là giao dịch mua bán, đặt cọc không còn là hình thức xa lạ đối với chúng ta. Khi các bên đặt cọc giao dịch thì phải lập biên lai đặt cọc để chứng minh các bên đã đặt cọc và nhận tiền đặt cọc. Không ít trường hợp xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, lừa đảo vì không có biên lai đặt cọc. Mời bạn đọc tải về mẫu biên nhận tiền gửi trong bài viết của ABC Land.

1. Đặt cọc là gì?

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự hiện hành, đặt cọc là việc bên đặt cọc giao cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc trong một thời hạn nhất định để bảo đảm giao kết và thực hiện hợp đồng.

Theo đó, tài sản đặt cọc bao gồm:

– Tiền bạc

– Kim loại quý

– Đá quý

– Các vật dụng có giá trị khác

2. Biên lai đặt cọc

Nội dung của mẫu biên nhận đặt cọc được trình bày cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

NHẬN TIỀN GỬI

Tên tôi là:………………………………………………

CCCD / ID: ………… ..Ngày cấp: …………… .. Nơi cấp: …………

Địa chỉ nhà:…………………………………………………….

Có để bán

Ông bà):……………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………… .Ngày cấp: …………. …… .Nơi cấp: ……………

Địa chỉ nhà:………………………………….…………………….

Tài sản cần bán là: …………………… ..

Số lượng: …………………… (Bằng chữ: …………… ..)

Giá bán: ……………………. …… (Bằng chữ: ………… ..)

Tổng giá trị thanh toán: ……………………………………………………

(Bản văn: …………)

Ông (Bà): …………………… .nữ: …………. (Bằng chữ: ……. …………)

cho Ông (Bà): …………………….… mua …………………….

Ông bà): ………………………. có trách nhiệm hoàn thành mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà) …………………… .tài sản nêu trên chậm nhất là ngày …………………….

Ông (Bà) …………………….… .. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là: …………… (Bằng chữ: ………….….) Cho Ông (Bà). ) …………. ….. chậm nhất vào ngày …………

Trong trường hợp Ông (Bà) …………………… không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thỏa thuận thì phải trả lại số tiền đặt cọc nêu trên và có trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà). Bệnh đa xơ cứng.)…………. …………………… số tiền tương đương với số tiền ký quỹ.

……,ngày tháng năm…

NGƯỜI MUA NGƯỜI BÁN

3. Cách viết biên lai đặt cọc

1. Thông tin người bán

– Ghi rõ họ và tên (viết in hoa, có dấu).

– Nhập số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.

– Địa chỉ của người bán.

2. Thông tin người mua

– Họ và tên (viết in hoa, có dấu).

– Số CMND, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

– Địa chỉ của người mua.

3. Thông tin về tài sản rao bán

– Tên tài sản.

– Ghi rõ số tiền cụ thể bằng số và bằng chữ.

– Ghi rõ giá bán bằng số và bằng chữ.

– Tổng giá trị thanh toán bằng số và bằng chữ.

– Ghi số tiền người mua đã đặt cọc cho người bán bằng số và bằng chữ.

Mục “Bên đặt cọc”: Bên đặt cọc hoặc sau này sẽ là bên mua nhà, đất. Phần này phải ghi đầy đủ và chính xác các thông tin về họ, tên, năm sinh; số định danh (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) kèm theo nơi cấp và cơ quan cấp, hộ khẩu thường trú.

Mục “Bên nhận tiền đặt cọc”: Bên nhận tiền đặt cọc sẽ là bên bán nhà, đất trong Hợp đồng mua bán nhà đất. Tương tự, người nộp tiền cũng phải ghi rõ thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân (hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu): Số, ngày cấp, cơ quan cấp… và hộ khẩu thường trú.

Phần “Số tiền”: Đây là phần quan trọng nhất của Giấy chuyển tiền. Vì vậy, cần ghi rõ số tiền gửi bằng số và bằng chữ.

Ví dụ: Số tiền 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Ngoài ra, nó cũng cần nêu rõ khoản tiền này nên được xử lý như thế nào.

Ví dụ: Khoản tiền này sẽ được trừ vào tiền mua bán nhà đất sau khi hai bên thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất theo quy định.

Mục “Lý do đặt cọc”: Vì đây là biên lai đặt cọc mua bán bất động sản nên lý do đặt cọc sẽ là nhận chuyển nhượng căn nhà vào ngày… .. Trong phần này có thể nêu sơ lược thông tin. của bất động sản mà hai bên dự định mua bán.

Phần “Thời hạn gửi tiền”: Chỉ định số ngày, tháng, năm của kỳ ký gửi và bao gồm thời gian bắt đầu ký gửi đến khi khoản ký gửi kết thúc.

4. Biên lai đặt cọc mua xe máy.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIAO XE NHẬN XE.

Tên tôi là:…………..

Điện thoại:………………..

Số CCCD / CMND: ……………………. Ngày và nơi cấp:………………

Địa chỉ nhà:…………………………………………………

Có sẵn để bán

Ông (bà): …………… Điện thoại: …………………… ..

Số CCCD / CMND: ……………………. Ngày và nơi cấp:…………………

Địa chỉ nhà:…………………………………………………….

Tài sản là: Phương tiện: ……………………. BKS: ……………………

Số máy: …………………… Số khung: …………………… Số máy: …………

Giá bán: ……………………. (Bằng chữ: ……………)

Tiền đặt trước: …………………… .. (Bằng chữ: ………… ..)

Phần còn lại: ………… (Bằng chữ: ……………)

Ông (Bà) …………………… ..có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại nêu trên cho Mr.

Trong trường hợp Ông (Bà) …………… .. không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thỏa thuận thì phải trả lại số tiền đặt cọc nêu trên và có trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà). Bệnh đa xơ cứng.)…………. ………… .số tiền tương đương với số tiền ký quỹ.

Trong trường hợp Ông (Bà) ………… ..không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại đúng hạn thì số tiền đã đặt cọc sẽ bị tịch thu.

Ghi chú:

Bên bán cam đoan chiếc xe trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ chiếc xe trên thuộc về bên mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua bán theo đúng thỏa thuận trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………., ngày tháng năm……..

NGƯỜI MUA

NGƯỜI BÁN

5. Biên lai đặt cọc mua bán đất.

Biên lai đặt cọc mua đất là mẫu giấy thông dụng được sử dụng khi làm thủ tục mua bán đất. Đặt cọc và nhận tiền đặt cọc là một trong những biểu mẫu quan trọng và đầu tiên trong quá trình thực hiện thủ tục này. Biên lai đặt cọc có thể được viết tay hoặc khâu lại. Mẫu giấy có giá trị pháp lý kể từ khi các bên ký vào phiếu đặt cọc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………., ngày tháng …. năm ………

GIAO VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC BẢO ĐẢM MUA BÁN NHÀ

ĐẶT CHỖ BÊN: (Sau đây gọi tắt là TẨYTiếng Anh)

Ông nội: ……………………. Sinh tại: ………….

CCCD / ID: ……………………. cấp ngày ………… .. tại …………………….

Với vợ của mình, Mrs. …………………….. Sinh tại: ……………..

CCCD / ID: ……………… cấp ngày …………. trong …………………

Cả hai đều có hộ khẩu thường trú: ……………………

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông nội:………………. Sinh tại: …………….

CCCD / ID: ……………… cấp ngày …………. trong ………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Sau khi bàn bạc và thống nhất, hai bên thống nhất ký giao nhận tiền đặt cọc mua bán căn nhà này với các điều khoản sau:

1. Bên A đã giao đầy đủ cho Bên B, Bên B đã nhận đủ từ Bên A số tiền đặt cọc là: ………… ..VND (Bằng chữ: …………………… …). Số tiền này sẽ được trừ vào tiền mua bán khi hai bên làm thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất tại cơ quan công chứng có thẩm quyền và bàn giao tiền mua bán.

2. Lý do đặt cọc: …………………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

3. Kỳ hạn gửi: ……………………

Biên lai đặt cọc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bản có 01 tờ và 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản chính để làm bằng chứng.

Bên nhận tiền đặt cọc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặt cọc bên
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Biên lai đặt cọc mua bán đất có phải công chứng không?

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên gửi) giao cho bên khác (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là bên gửi). thế chấp) trong một thời hạn để bảo đảm cho việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Pháp luật không yêu cầu hợp đồng đặt cọc phải công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên chỉ ký bằng tay thì hợp đồng đặt cọc vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên trên thực tế chúng ta không thể lường trước được những trường hợp tranh chấp phát sinh đặc biệt là mua bán đất nên việc công chứng giấy đặt cọc mua bán đất là việc nên làm để phòng tránh rủi ro khi mua bán đất. sau.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm hài lòng.

  • Mẫu biên nhận đặt cọc
  • Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo
  • Phiếu đặt cọc mua bán nhà
Xem thêm:  Thủ tục nhập học mầm non trái tuyến 2022

Thông tin trên đây, Abcland.Vn đã biên soạn và gửi tới bạn đọc chi tiết về “Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 2022❤️️”. Hy vọng rằng thông qua bài viết về “Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 2022” sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều thông tin thú vị hơn về “Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Mà các website khác chưa đáp ứng đủ. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 2022” bạn nhé.

Bài viết “Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-04-26 00:22:41. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 2022
#Mẫu #giấy #biên #nhận #tiền #đặt #cọc

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc. Trong các giao dịch dân sự, đặc biệt là hành vi mua bán, đặt cọc không còn là hình thức xa lạ gì đối với chúng ta. Các bên khi đặt cọc một khoản tiền để giao dịch lưu ý làm giấy biên nhận tiền đặt cọc để chứng minh các bên đã đặt cọc và nhận cọc. Nhiều trường hợp xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, bị lừa đảo bởi không có giấy biên nhận tiền đặt cọc. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc trong bài viết của ABC Land nhé.
1. Đặt cọc là gì?
Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự hiện hành, đặt cọc là việc bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc một tài sản đặt cọc trong một thời hạn nhất định để bảo đảm việc ký kết và thực hiện hợp đồng.
Theo đó, tài sản đặt cọc bao gồm:
– Tiền
– Kim khí quý
– Đá quý
– Vật có giá trị khác
2. Giấy biên nhận tiền đặt cọc
Nội dung mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc được trình bày cụ thể như sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC
Tên tôi là:………………………………………………
CCCD/CMND: …………..Ngày cấp:……………..Nơi cấp: …………
Địa chỉ:…………………………………………………….
Có Bán cho
Ông (Bà):………………………………………………
Số chứng minh thư: ………………….Ngày cấp:………….…….Nơi cấp: ……………
Địa chỉ:………………………………….…………………….
Tài sản bán là: ………………………………………..……
Số lượng: ………………………………(Bằng chữ:…………….)
Giá bán:…………………………….……(Bằng chữ:…………..)
Tổng giá trị thanh toán: …………………………………………
(Bằng chữ: …………)
Ông (Bà):………………………….…đã đặt cọc:……….(Bằng chữ:…….…………)
cho Ông (Bà):………………..…để mua …………………
Ông (Bà): ………………………. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……………..………….số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày……………………
Ông (Bà)…………….….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:……………(Bằng chữ:………..….) cho Ông (Bà)……….….. chậm nhất vào…………
Trong trường hợp Ông (Bà)…………………không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………….………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.
……,ngày….tháng…năm…
BÊN MUA
BÊN BÁN
3. Cách viết giấy biên nhận tiền cọc
1. Thông tin bên bán
– Ghi rõ họ tên (được viết bằng chữ in hoa, có dấu).
– Ghi số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp.
– Địa chỉ của người bán.
2. Thông tin về người mua
– Họ và tên (viết bằng chữ in hoa, có dấu).
– Số chứng minh thư, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.
– Địa chỉ của người mua.
3. Thông tin về tài sản mua bán
– Tên tài sản.
– Ghi rõ số lượng cụ thể bằng số và bằng chữ.
– Ghi rõ giá bán bằng số và bằng chữ.
– Tổng giá trị thanh toán bằng số và bằng chữ.
– Ghi số số tiền mà bên mua đã đặt cọc cho bên bán bằng số và bằng chữ.
Mục “Bên đặt cọc”: Bên đặt cọc hay sau này sẽ là bên mua nhà đất. Mục này cần phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin về họ, tên, năm sinh; số chứng minh (hoặc căn cước hoặc hộ chiếu) kèm theo nơi cấp và cơ quan cấp và hộ khẩu thường trú.
Mục “Bên nhận đặt cọc”: Bên nhận đặt cọc sẽ là bên bán nhà đất trong Hợp đồng mua bán nhà đất. Tương tự như bên đặt cọc cũng phải nêu rõ, cụ thể thông tin về họ, tên, năm sinh, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước, hộ chiếu): Số, ngày cấp, cơ quan cấp… và hộ khẩu thường trú.
Mục “số tiền”: Đây là mục quan trọng nhất của Giấy giao nhận tiền. Do đó, cần phải ghi cụ thể số tiền đặt cọc bằng số và bằng chữ.
Ví dụ: Số tiền là 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)
Ngoài ra, còn nên nêu cách xử lý số tiền này thế nào.
Ví dụ: Số tiền này sẽ được trừ vào tiền mua bán nhà đất sau khi hai bên thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất theo quy định.
Mục “Lý do đặt cọc”: Vì đây là giấy giao nhận tiền đặt cọc để mua bán nhà đất nên lý do đặt cọc sẽ là để nhận chuyển nhượng nhà đất vào ngày….. Trong mục này có thể nêu qua về thông tin của nhà đất mà hai bên dự định mua bán.
Mục “Thời hạn đặt cọc”: Nêu rõ thời gian đặt cọc là bao nhiêu ngày, tháng, năm và bao gồm thời điểm bắt đầu đặt cọc đến khi việc đặt cọc kết thúc.
4. Giấy biên nhận tiền đặt cọc mua xe máy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN XE
Tên tôi là:…………..
Điện thoại:………………..
Số CCCD/CMND:……………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………………
Địa chỉ:…………………………………………………
Có bán cho
Ông (bà):……………Điện thoại:…………………..
Số CCCD/CMND:……………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:…………………
Địa chỉ:…………………………………………………….
Tài sản là: Xe:…………………. BKS:……………
Số đăng ký:………………… Số khung:……………… Số máy:………
Giá bán:……………………………….(Bằng chữ:……………)
Đã đặt cọc:……………………………..(Bằng chữ:…………..)
Còn lại:…………………………………(Bằng chữ:……………)
Ông (bà)…………………..có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại trên cho Ông (bà)……………………chậm nhất vào ngày… tháng… năm…….
Trong trường hợp Ông (bà)……………..không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thỏa thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (bà)……………….số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.
Trong trường hợp Ông (bà)……………….không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.
Ghi chú:
Bên bán đảm bảo xe ô tô trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ chiếc xe ô tô trên thuộc về người mua.
Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thỏa thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày… tháng… năm……..

BÊN MUA

BÊN BÁN

5. Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất
Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất là mẫu giấy phổ biến được sử dụng khi thực hiện thủ tục mua bán đất. Đặt cọc và giấy nhận tiền đặt cọc là một trong mẫu giấy quan trọng và đầu tiên trong quá trình thực hiện thủ tục này. Giấy nhận tiền đặt cọc có thể được viết tay hoặc đánh may. Mẫu giấy có giá trị pháp lý kể từ khi các bên đã ký vào giấy đặt cọc.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày ….tháng …. năm ………

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT
BÊN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: ……………………. Sinh năm: ………….
CCCD/CMND: ……………………. cấp ngày ………….. tại ……………….
Cùng vợ là bà: …………………….. Sinh năm: ……………..
CCCD/CMND: ……………… cấp ngày ……………. tại …………………
Cả hai cùng có hộ khẩu thường trú: ………………………
BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi tắt là Bên B)
Ông:………………. Sinh năm: …………….
CCCD/CMND: ……………… cấp ngày ……………. tại ………………….
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………
Sau khi đã bàn bạc thoả thuận hai bên nhất trí ký kết Giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất này với những điều khoản như sau:
1. Bên A giao đủ cho bên B, bên B nhận đủ từ bên A số tiền đặt cọc là:……….. VNĐ(Bằng chữ: ………………………………..). Số tiền này sẽ được trừ vào số tiền mua bán khi hai bên thực hiện thủ tục công chứng Hợp đồng mua bán nhà đất tại cơ quan công chứng có thẩm quyền và giao nhận tiền mua bán.
2. Lý do đặt cọc: ………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
3.Thời hạn đặt cọc: ……………………………
Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản có giá trị giống nhau, mỗi bản có 01 tờ 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản chính là bằng chứng.

Bên nhận đặt cọc(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên đặt cọc(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất có phải công chứng không?
Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
Pháp luật không bắt buộc Hợp đồng đặt cọc phải công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên chỉ ký giấy tay thì HĐ đặt cọc vẫn có giá trị pháp lý. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta không thể lường trước các trường hợp tranh chấp phát sinh đặc biệt về mua bán đất, do vậy việc công chứng giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất là việc nên làm để phòng trừ các rủi ro về sau.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc
Giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo
Giấy đặt cọc mua bán nhà

Xem thêm:  Mẫu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ 2022

#Mẫu #giấy #biên #nhận #tiền #đặt #cọc

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc. Trong các giao dịch dân sự, đặc biệt là hành vi mua bán, đặt cọc không còn là hình thức xa lạ gì đối với chúng ta. Các bên khi đặt cọc một khoản tiền để giao dịch lưu ý làm giấy biên nhận tiền đặt cọc để chứng minh các bên đã đặt cọc và nhận cọc. Nhiều trường hợp xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, bị lừa đảo bởi không có giấy biên nhận tiền đặt cọc. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc trong bài viết của ABC Land nhé.
1. Đặt cọc là gì?
Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự hiện hành, đặt cọc là việc bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc một tài sản đặt cọc trong một thời hạn nhất định để bảo đảm việc ký kết và thực hiện hợp đồng.
Theo đó, tài sản đặt cọc bao gồm:
– Tiền
– Kim khí quý
– Đá quý
– Vật có giá trị khác
2. Giấy biên nhận tiền đặt cọc
Nội dung mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc được trình bày cụ thể như sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC
Tên tôi là:………………………………………………
CCCD/CMND: …………..Ngày cấp:……………..Nơi cấp: …………
Địa chỉ:…………………………………………………….
Có Bán cho
Ông (Bà):………………………………………………
Số chứng minh thư: ………………….Ngày cấp:………….…….Nơi cấp: ……………
Địa chỉ:………………………………….…………………….
Tài sản bán là: ………………………………………..……
Số lượng: ………………………………(Bằng chữ:…………….)
Giá bán:…………………………….……(Bằng chữ:…………..)
Tổng giá trị thanh toán: …………………………………………
(Bằng chữ: …………)
Ông (Bà):………………………….…đã đặt cọc:……….(Bằng chữ:…….…………)
cho Ông (Bà):………………..…để mua …………………
Ông (Bà): ………………………. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……………..………….số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày……………………
Ông (Bà)…………….….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:……………(Bằng chữ:………..….) cho Ông (Bà)……….….. chậm nhất vào…………
Trong trường hợp Ông (Bà)…………………không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………….………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.
……,ngày….tháng…năm…
BÊN MUA
BÊN BÁN
3. Cách viết giấy biên nhận tiền cọc
1. Thông tin bên bán
– Ghi rõ họ tên (được viết bằng chữ in hoa, có dấu).
– Ghi số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp.
– Địa chỉ của người bán.
2. Thông tin về người mua
– Họ và tên (viết bằng chữ in hoa, có dấu).
– Số chứng minh thư, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.
– Địa chỉ của người mua.
3. Thông tin về tài sản mua bán
– Tên tài sản.
– Ghi rõ số lượng cụ thể bằng số và bằng chữ.
– Ghi rõ giá bán bằng số và bằng chữ.
– Tổng giá trị thanh toán bằng số và bằng chữ.
– Ghi số số tiền mà bên mua đã đặt cọc cho bên bán bằng số và bằng chữ.
Mục “Bên đặt cọc”: Bên đặt cọc hay sau này sẽ là bên mua nhà đất. Mục này cần phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin về họ, tên, năm sinh; số chứng minh (hoặc căn cước hoặc hộ chiếu) kèm theo nơi cấp và cơ quan cấp và hộ khẩu thường trú.
Mục “Bên nhận đặt cọc”: Bên nhận đặt cọc sẽ là bên bán nhà đất trong Hợp đồng mua bán nhà đất. Tương tự như bên đặt cọc cũng phải nêu rõ, cụ thể thông tin về họ, tên, năm sinh, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước, hộ chiếu): Số, ngày cấp, cơ quan cấp… và hộ khẩu thường trú.
Mục “số tiền”: Đây là mục quan trọng nhất của Giấy giao nhận tiền. Do đó, cần phải ghi cụ thể số tiền đặt cọc bằng số và bằng chữ.
Ví dụ: Số tiền là 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)
Ngoài ra, còn nên nêu cách xử lý số tiền này thế nào.
Ví dụ: Số tiền này sẽ được trừ vào tiền mua bán nhà đất sau khi hai bên thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất theo quy định.
Mục “Lý do đặt cọc”: Vì đây là giấy giao nhận tiền đặt cọc để mua bán nhà đất nên lý do đặt cọc sẽ là để nhận chuyển nhượng nhà đất vào ngày….. Trong mục này có thể nêu qua về thông tin của nhà đất mà hai bên dự định mua bán.
Mục “Thời hạn đặt cọc”: Nêu rõ thời gian đặt cọc là bao nhiêu ngày, tháng, năm và bao gồm thời điểm bắt đầu đặt cọc đến khi việc đặt cọc kết thúc.
4. Giấy biên nhận tiền đặt cọc mua xe máy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN XE
Tên tôi là:…………..
Điện thoại:………………..
Số CCCD/CMND:……………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………………
Địa chỉ:…………………………………………………
Có bán cho
Ông (bà):……………Điện thoại:…………………..
Số CCCD/CMND:……………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:…………………
Địa chỉ:…………………………………………………….
Tài sản là: Xe:…………………. BKS:……………
Số đăng ký:………………… Số khung:……………… Số máy:………
Giá bán:……………………………….(Bằng chữ:……………)
Đã đặt cọc:……………………………..(Bằng chữ:…………..)
Còn lại:…………………………………(Bằng chữ:……………)
Ông (bà)…………………..có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại trên cho Ông (bà)……………………chậm nhất vào ngày… tháng… năm…….
Trong trường hợp Ông (bà)……………..không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thỏa thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (bà)……………….số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.
Trong trường hợp Ông (bà)……………….không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.
Ghi chú:
Bên bán đảm bảo xe ô tô trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ chiếc xe ô tô trên thuộc về người mua.
Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thỏa thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày… tháng… năm……..

BÊN MUA

BÊN BÁN

5. Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất
Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất là mẫu giấy phổ biến được sử dụng khi thực hiện thủ tục mua bán đất. Đặt cọc và giấy nhận tiền đặt cọc là một trong mẫu giấy quan trọng và đầu tiên trong quá trình thực hiện thủ tục này. Giấy nhận tiền đặt cọc có thể được viết tay hoặc đánh may. Mẫu giấy có giá trị pháp lý kể từ khi các bên đã ký vào giấy đặt cọc.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày ….tháng …. năm ………

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT
BÊN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: ……………………. Sinh năm: ………….
CCCD/CMND: ……………………. cấp ngày ………….. tại ……………….
Cùng vợ là bà: …………………….. Sinh năm: ……………..
CCCD/CMND: ……………… cấp ngày ……………. tại …………………
Cả hai cùng có hộ khẩu thường trú: ………………………
BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi tắt là Bên B)
Ông:………………. Sinh năm: …………….
CCCD/CMND: ……………… cấp ngày ……………. tại ………………….
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………
Sau khi đã bàn bạc thoả thuận hai bên nhất trí ký kết Giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất này với những điều khoản như sau:
1. Bên A giao đủ cho bên B, bên B nhận đủ từ bên A số tiền đặt cọc là:……….. VNĐ(Bằng chữ: ………………………………..). Số tiền này sẽ được trừ vào số tiền mua bán khi hai bên thực hiện thủ tục công chứng Hợp đồng mua bán nhà đất tại cơ quan công chứng có thẩm quyền và giao nhận tiền mua bán.
2. Lý do đặt cọc: ………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
3.Thời hạn đặt cọc: ……………………………
Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản có giá trị giống nhau, mỗi bản có 01 tờ 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản chính là bằng chứng.

Bên nhận đặt cọc(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên đặt cọc(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất có phải công chứng không?
Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
Pháp luật không bắt buộc Hợp đồng đặt cọc phải công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên chỉ ký giấy tay thì HĐ đặt cọc vẫn có giá trị pháp lý. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta không thể lường trước các trường hợp tranh chấp phát sinh đặc biệt về mua bán đất, do vậy việc công chứng giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất là việc nên làm để phòng trừ các rủi ro về sau.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc
Giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo
Giấy đặt cọc mua bán nhà

Xem thêm:  Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất 2022

#Mẫu #giấy #biên #nhận #tiền #đặt #cọc

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc. Trong các giao dịch dân sự, đặc biệt là hành vi mua bán, đặt cọc không còn là hình thức xa lạ gì đối với chúng ta. Các bên khi đặt cọc một khoản tiền để giao dịch lưu ý làm giấy biên nhận tiền đặt cọc để chứng minh các bên đã đặt cọc và nhận cọc. Nhiều trường hợp xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, bị lừa đảo bởi không có giấy biên nhận tiền đặt cọc. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc trong bài viết của ABC Land nhé.
1. Đặt cọc là gì?
Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự hiện hành, đặt cọc là việc bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc một tài sản đặt cọc trong một thời hạn nhất định để bảo đảm việc ký kết và thực hiện hợp đồng.
Theo đó, tài sản đặt cọc bao gồm:
– Tiền
– Kim khí quý
– Đá quý
– Vật có giá trị khác
2. Giấy biên nhận tiền đặt cọc
Nội dung mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc được trình bày cụ thể như sau:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC
Tên tôi là:………………………………………………
CCCD/CMND: …………..Ngày cấp:……………..Nơi cấp: …………
Địa chỉ:…………………………………………………….
Có Bán cho
Ông (Bà):………………………………………………
Số chứng minh thư: ………………….Ngày cấp:………….…….Nơi cấp: ……………
Địa chỉ:………………………………….…………………….
Tài sản bán là: ………………………………………..……
Số lượng: ………………………………(Bằng chữ:…………….)
Giá bán:…………………………….……(Bằng chữ:…………..)
Tổng giá trị thanh toán: …………………………………………
(Bằng chữ: …………)
Ông (Bà):………………………….…đã đặt cọc:……….(Bằng chữ:…….…………)
cho Ông (Bà):………………..…để mua …………………
Ông (Bà): ………………………. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……………..………….số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày……………………
Ông (Bà)…………….….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:……………(Bằng chữ:………..….) cho Ông (Bà)……….….. chậm nhất vào…………
Trong trường hợp Ông (Bà)…………………không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………….………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.
……,ngày….tháng…năm…
BÊN MUA
BÊN BÁN
3. Cách viết giấy biên nhận tiền cọc
1. Thông tin bên bán
– Ghi rõ họ tên (được viết bằng chữ in hoa, có dấu).
– Ghi số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp.
– Địa chỉ của người bán.
2. Thông tin về người mua
– Họ và tên (viết bằng chữ in hoa, có dấu).
– Số chứng minh thư, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.
– Địa chỉ của người mua.
3. Thông tin về tài sản mua bán
– Tên tài sản.
– Ghi rõ số lượng cụ thể bằng số và bằng chữ.
– Ghi rõ giá bán bằng số và bằng chữ.
– Tổng giá trị thanh toán bằng số và bằng chữ.
– Ghi số số tiền mà bên mua đã đặt cọc cho bên bán bằng số và bằng chữ.
Mục “Bên đặt cọc”: Bên đặt cọc hay sau này sẽ là bên mua nhà đất. Mục này cần phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin về họ, tên, năm sinh; số chứng minh (hoặc căn cước hoặc hộ chiếu) kèm theo nơi cấp và cơ quan cấp và hộ khẩu thường trú.
Mục “Bên nhận đặt cọc”: Bên nhận đặt cọc sẽ là bên bán nhà đất trong Hợp đồng mua bán nhà đất. Tương tự như bên đặt cọc cũng phải nêu rõ, cụ thể thông tin về họ, tên, năm sinh, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước, hộ chiếu): Số, ngày cấp, cơ quan cấp… và hộ khẩu thường trú.
Mục “số tiền”: Đây là mục quan trọng nhất của Giấy giao nhận tiền. Do đó, cần phải ghi cụ thể số tiền đặt cọc bằng số và bằng chữ.
Ví dụ: Số tiền là 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)
Ngoài ra, còn nên nêu cách xử lý số tiền này thế nào.
Ví dụ: Số tiền này sẽ được trừ vào tiền mua bán nhà đất sau khi hai bên thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất theo quy định.
Mục “Lý do đặt cọc”: Vì đây là giấy giao nhận tiền đặt cọc để mua bán nhà đất nên lý do đặt cọc sẽ là để nhận chuyển nhượng nhà đất vào ngày….. Trong mục này có thể nêu qua về thông tin của nhà đất mà hai bên dự định mua bán.
Mục “Thời hạn đặt cọc”: Nêu rõ thời gian đặt cọc là bao nhiêu ngày, tháng, năm và bao gồm thời điểm bắt đầu đặt cọc đến khi việc đặt cọc kết thúc.
4. Giấy biên nhận tiền đặt cọc mua xe máy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN XE
Tên tôi là:…………..
Điện thoại:………………..
Số CCCD/CMND:……………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:………………
Địa chỉ:…………………………………………………
Có bán cho
Ông (bà):……………Điện thoại:…………………..
Số CCCD/CMND:……………. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:…………………
Địa chỉ:…………………………………………………….
Tài sản là: Xe:…………………. BKS:……………
Số đăng ký:………………… Số khung:……………… Số máy:………
Giá bán:……………………………….(Bằng chữ:……………)
Đã đặt cọc:……………………………..(Bằng chữ:…………..)
Còn lại:…………………………………(Bằng chữ:……………)
Ông (bà)…………………..có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại trên cho Ông (bà)……………………chậm nhất vào ngày… tháng… năm…….
Trong trường hợp Ông (bà)……………..không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thỏa thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (bà)……………….số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.
Trong trường hợp Ông (bà)……………….không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.
Ghi chú:
Bên bán đảm bảo xe ô tô trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ chiếc xe ô tô trên thuộc về người mua.
Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thỏa thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
…………., ngày… tháng… năm……..

BÊN MUA

BÊN BÁN

5. Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất
Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất là mẫu giấy phổ biến được sử dụng khi thực hiện thủ tục mua bán đất. Đặt cọc và giấy nhận tiền đặt cọc là một trong mẫu giấy quan trọng và đầu tiên trong quá trình thực hiện thủ tục này. Giấy nhận tiền đặt cọc có thể được viết tay hoặc đánh may. Mẫu giấy có giá trị pháp lý kể từ khi các bên đã ký vào giấy đặt cọc.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày ….tháng …. năm ………

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT
BÊN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: ……………………. Sinh năm: ………….
CCCD/CMND: ……………………. cấp ngày ………….. tại ……………….
Cùng vợ là bà: …………………….. Sinh năm: ……………..
CCCD/CMND: ……………… cấp ngày ……………. tại …………………
Cả hai cùng có hộ khẩu thường trú: ………………………
BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: (Sau đây gọi tắt là Bên B)
Ông:………………. Sinh năm: …………….
CCCD/CMND: ……………… cấp ngày ……………. tại ………………….
Hộ khẩu thường trú: ………………………………………
Sau khi đã bàn bạc thoả thuận hai bên nhất trí ký kết Giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất này với những điều khoản như sau:
1. Bên A giao đủ cho bên B, bên B nhận đủ từ bên A số tiền đặt cọc là:……….. VNĐ(Bằng chữ: ………………………………..). Số tiền này sẽ được trừ vào số tiền mua bán khi hai bên thực hiện thủ tục công chứng Hợp đồng mua bán nhà đất tại cơ quan công chứng có thẩm quyền và giao nhận tiền mua bán.
2. Lý do đặt cọc: ………………………………………….
………………………………………………………………
………………………………………………………………
3.Thời hạn đặt cọc: ……………………………
Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản có giá trị giống nhau, mỗi bản có 01 tờ 01 trang, mỗi bên giữ 01 bản chính là bằng chứng.

Bên nhận đặt cọc(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên đặt cọc(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất có phải công chứng không?
Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.
Pháp luật không bắt buộc Hợp đồng đặt cọc phải công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên chỉ ký giấy tay thì HĐ đặt cọc vẫn có giá trị pháp lý. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta không thể lường trước các trường hợp tranh chấp phát sinh đặc biệt về mua bán đất, do vậy việc công chứng giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất là việc nên làm để phòng trừ các rủi ro về sau.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc
Giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo
Giấy đặt cọc mua bán nhà

Back to top button