Mẫu giấy báo mất thẻ tiết kiệm

Mẫu giấy báo mất thẻ tiết kiệm là gì? Mẫu giấy báo mất thẻ tiết kiệm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu giấy báo về việc mất thẻ tiết kiệm

1. Định nghĩa mẫu giấy báo mất thẻ tiết kiệm là gì?

Mẫu giấy báo mất thẻ tiết kiệm là mẫu giấy được lập ra để thông báo về việc mấy thẻ tiết kiệm. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, lý do mất thẻ, người báo mất thẻ…

2. Mẫu giấy báo mất thẻ tiết kiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY BÁO MẤT THẺ TIẾT KIỆM

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ……………………

Tôi/chúng tôi tên là: ……………………………………………………………………

Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu số:…………. Ngày cấp:…………… Nơi cấp: …………

Địa chỉ: ………………………………………………………..………………………..

Tôi/chúng tôi bị mất Thẻ tiết kiệm thuộc sở hữu của mình gửi tại NHCSXH………………….. như sau:

Số Thẻ tiết kiệm…………….Ngày gửi:…………..….Ngày đến hạn ………………

Số dư tiền gửi tiết kiệm: ………………………………………………………………..

Đề nghị chi nhánh/Phòng giao dịch NHCSXH…………………………………………. giải quyết cho tôi theo quy định hiện hành. Nếu tìm lại được Thẻ tiết kiệm đã báo mất, tôi chịu trách nhiệm thông báo và nộp lại ngay cho NHCSXH…………………………………….. để xử lý theo quy định.

Tôi/chúng tôi cam kết chưa sử dụng Thẻ tiết kiệm nêu trên vào bất kỳ mục đích nào khác. Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc khai báo trên.

Xem thêm:  Năm 2022 Việt Nam đóng vai trò gì trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN)

Giấy báo mất được lập thành 02 bản. Bên báo mất Thẻ tiết kiệm giữ 01 bản NHCSXH……………. giữ 01 bản.

………., ngày……..tháng……..năm……..
NGƯỜI GỬI TIỀN/ NGƯỜI GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CHUNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA NHCSXH………………………

Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày……tháng…..năm…
Giám đốc Sở giao dịch/Giám đốc Chi nhánh (Phòng giao dịch)………..
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu giấy báo mất thẻ tiết kiệm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button