Mẫu đơn xin xem lại bài thi – Đơn xin xem lại bài thi

Đơn xin xem lại bài thi

Mẫu đơn xin xem lại bài thi

hoatieu.vn đã sưu tầm và tổng hợp mẫu đơn xin xem lại bài thi mới nhất và được các bạn học sinh, sinh viên sử dụng nhiều nhất hiện nay. Nếu bạn cảm thấy điểm bài thi của mình so với những gì bạn làm được chênh lệch nhau, bạn có thể làm đơn này gửi đến phòng đào tạo của trường để xin xem lại bài thi. Mời các bạn đọc tham khảo hoặc download về để sử dụng.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu KQ học tập

Mẫu đơn xin xem lại bài thi


Mẫu đơn xin xem lại bài thi

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin xem lại bài thi như sau, mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

ĐƠN XIN XEM LẠI BÀI THI

Kính gửi: Phòng Đào tạo, Trường …………………

Họ và tên:……………………………………………………… Mã số:………………………………….

Ngày sinh:…………………………………………… Lớp:………………………………………………

Email:…………………………………………………. Điện thoại:………………………………………

Học phần xin xem lại:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Lần thi:…………………….. Học kỳ:………………………….. Năm học:……………………………

Lý do xin xem lại:………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

……………., ngày…tháng…năm…
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Người cho thuê tiếng Anh là gì
Back to top button