Mẫu đơn xin xác nhận địa chỉ tổ dân phố

Đơn xin xác nhận địa chỉ tổ dân phố

Mẫu đơn xin xác nhận tổ dân phố

Mẫu đơn xin xác nhận tổ dân phố là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận tên tổ dân phố do chủ trương chia tách tổ dân phố. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung xin xác nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin xác nhận tổ dân phố như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN XÁC NHẬN ĐỊA CHỈ TỔ DÂN PHỐ

Kính gửi: – ……………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Nay tôi viết giấy này kính mong các cấp xác nhận cho tôi một việc như sau:

Nguyên trước đây, tôi ở tại tổ dân phố số: ……. Sau khi Phường ………………. tiến hành chia tách lại tổ dân phố thì gia đình tôi ở thuộc tổ dân phố số:………, phường ………………… – Quận …………… – Thành phố ……………..

Tôi cam đoan những gì tôi khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị UBND Phường ……………. xác nhận để tôi bổ túc hồ sơ.

……………, ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

Mẫu đơn xin xác nhận tổ dân phố

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Mẫu giáo án môn Ngữ văn lớp 11 theo công văn 5512
Back to top button