Mẫu đơn xin xác nhận báo tử

Mẫu đơn xin xác nhận báo tử là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn xin được xác nhận báo tử

1. Định nghĩa mẫu đơn xin xác nhận báo tử là gì?

Mẫu đơn xin xác nhận báo tử là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận báo tử. Mẫu nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin người mất, nội dung xin xác nhận…

2. Mẫu đơn xin xác nhận báo tử

Mẫu đơn xin xác nhận báo tử là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được xác nhận báo tử.

Mẫu đơn xin xác nhận báo tử nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin xác nhận

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Mẫu biên bản hội nghị thành lập hợp tác xã
Back to top button