Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp

Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp để kinh doanh

Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp khi muốn kinh doanh trang trại hay mở mô hình nuôi trồng thủy sản sẽ giúp ích cho bạn khi cần thuê một mảnh đất nào đó, dù là của tổ chức hay của cá nhân. Người dùng có thể tải miễn phí mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp này về và sử dụng tham khảo.

Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp

1. Thủ tục thuê đất nông nghiệp

Người xin giao đất, thuê đất, xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ thẩm định tại cơ quan tài nguyên và môi trường. Hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin thuê đất;

– Văn bản phác thảo dự án đầu tư;

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân kèm bản chính;

– Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân kèm bản chính;

Đối với dự án đầu tư đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định quy định tại Khoản này;

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tài nguyên và môi trường có văn bản thẩm định gửi đến chủ đầu tư để lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Xem thêm:  Tập làm văn - tuần 24 trang 30 vở bài tập (vbt) tiếng việt 3 tập 2 -

2. Mẫu đơn xin thuê đất nông nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………………………….
Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)………………….

1. Họ và tên người xin thuê đất (viết chữ in hoa)……………………………..

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………..

Số sổ hộ khẩu: …………………………………………………cấp ngày…….tháng…….năm……..

3. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………….., Điện thoại: …………

4. Địa điểm khu đất xin thuê: …………………………………………………………………………….

5. Diện tích xin thuê (m2): …………………………………

6. Thời hạn thuê đất (năm): ……………………………………………………………………………….

7. Để sử dụng vào mục đích: ……………………………………………………………………………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; trả tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button