Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

Đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT mới nhất

Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT là mẫu đơn được cá nhân học sinh lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được thi lại tốt nghiệp THPT. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, khóa thi, hội đồng coi thi, lý do xin thi lại… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT tại đây.

Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi:

– UBND xã …………..

– BGH Trường …………………

Em tên là:…………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………………………………..

Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT khoá thi ngày …… tháng …… năm 20……

Tại hội đồng coi thi:…………………………………………………………………………..

Kết quả: …………………………………………………………………………………………

Nay em làm đơn này kính đề nghị:……………………………………………………..

– BGH trường xác nhận cho em không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.

– UBND xã xác nhận cho em không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lí do: Để bổ túc hồ sơ dự thi tốt nghiệp BTTHPT năm học …………..

Kính mong sự quan tâm của qúy cấp. Em xin chân thành cảm ơn!

………, ngày…tháng…năm…

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký,ghi rõ họ tên)

UBND xã:……………………

BGH Trường:…………………………

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Lời bài hát Mộng uyên ương hồ điệp - Dương Edward
Back to top button