Mẫu đơn xin thay đổi số tài khoản thuế

Mẫu đơn xin được thay đổi số tài khoản thuế

Mẫu đơn xin thay đổi số tài khoản thuế là mẫu đơn được lập ra để xin được thay đổi số tài khoản. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung thay đổi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được thay đổi số tài khoản

Mẫu đơn xin thay đổi số tài khoản thuế thường được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan thuế để xin được thay đổi số tài khoản thuế của mình.

Mẫu đơn xin thay đổi số tài khoản thuế gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung xin thay đổi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Cách sử dụng bút máy ICHI
Back to top button