Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Mẫu đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Bạn mong muốn được nhập ngũ để rèn luyện và phục vụ trong môi trường quân đội. Bạn có thể nộp đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện tới ban chỉ hủy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương để thực hiện nguyện vọng của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Nghĩa vụ quân sự là gì?Thời gian đi nghĩa vụ quân sự là bao lâu?

Nghĩa vụ quân sự là một quy định của luật pháp Việt Nam nhằm bắt buộc một cá nhân hoặc một tập thể phải phục vụ cho quốc phòng khi đến đủ độ tuổi và đáp ứng được điều kiện theo quy định. Như vậy, tham gia nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ bắt buộc của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, công dân có thể nộp đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện nếu có nguyện vọng và đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật.

2. Mẫu đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

ĐƠN XIN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TỰ NGUYỆN

Kính gửi: Hội đồng nghĩa vụ quân sự…..…

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………..

Hiện đang ở:…………………………………………………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe:………………………………………………………………………………………

Hoàn cảnh bản thân:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm:  Cảnh báo tình trạng rao bán căn hộ tại 2 dự án chưa được cấp phép kinh doanh

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này, kính mong Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận/huyện…., Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường/xã…xét duyệt cho tôi tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân sắp tới. Tôi xin cam kết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật cũng như của đơn vị trong suốt thời gian luyện tập.
Địa danh, ngày…tháng…năm

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Cách điền đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện

Đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện là việc công dân chưa đủ tuổi hoặc đã đủ tuổi mà chưa được tuyển quân, có nguyện vọng tự nguyện muốn tham gia phục vụ quốc phòng, quân đội theo diện đi nghĩa vụ quân sự. Công dân nam từ đủ 17 tuổi có muốn đi nghĩa vụ tự nguyện có thể nộp đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện lên Ban chỉ huy quân sự để được xét duyệt theo trình tự. Nếu đủ điều kiện nhập ngũ, đến đủ 18 tuổi công dân sẽ được gọi tuyển quân (Đối với các trường hợp đăng ký khi chưa đủ tuổi).

Nhìn chung, các mục trong mẫu đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện không có quá nhiều yêu cầu phức tạp. Người viết chỉ cần chú ý điền các thông tin cá nhân một cách chính xác để tránh tình trạng sai sót thông tin phải sửa chữa nhiều lần. Để tăng tính thuyết phục cho lá đơn của mình, bạn cũng có thể trình bày thêm vào phần lý do viết đơn để đề đạt nguyện vọng, mong muốn. Cách điền thông tin trong mẫu đơn này như sau:

Tại dòng “Kính gửi”: Ghi tên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã gì?

Tại dòng “Tôi tên là”: ghi HỌ ĐỆM TÊN viết in hoa có dấu.

Tại dòng “Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi đúng ngày sinh của người viết đơn.

Xem thêm:  Tải Thông tư 47/2014/TT-NHNN - HoaTieu.vn

Tại dòng “Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân”: Ghi số CMND hoặc thẻ căn cước công dân của người viết.

Tại dòng “Hiện đang ở”: Ghi địa chỉ thường trú của người viết đơn.

Tại dòng “Tình trạng sức khỏe”: Ghi rõ tình trạng sức khỏe theo kết quả khám sức khỏe tổng quát. Ví dụ: Tốt..

Tại dòng “Hoàn cảnh bản thân”: Giới thiệu qua về thành phần gia đình (Gia đình nông dân hay công nhân hay tiểu thương…), số người trong gia đình, lý lịch sơ bộ và hoàn cảnh chung về gia đình, bố mẹ.

Phần lý do viết đơn và cam kết khi được nhập ngũ: Trong mẫu đơn chúng tôi giới thiệu đã có sẵn nội dung cho phần này. Nếu muốn trình bày rõ nguyện vọng của mình, bạn có thể thêm bớt nội dung sao cho hợp lý là được.

4. Điều kiện để tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2020

Tại Thông tư 148/2018/TT-BQP. Có quy định về các tiêu chuẩn về tuổi đời, tiêu chuẩn văn hóa, tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe của công dân được gọi nhập ngũ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

-Về tuổi đời:

+ Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

+ Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

-Tiêu chuẩn chính trị:

+ Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

Xem thêm:  Giải trí - Trang 18

-Tiêu chuẩn sức khoẻ:

+ Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

+ Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

-Tiêu chuẩn văn hóa:

+ Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

+ Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

=> Như vậy, theo quy định trên thì nếu người khám nghĩa vụ quân sự đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn trên sẽ được tham gia nghĩa vụ quân sự. Trường người được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nhưng tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự mà đáp ứng các điều kiện trên thì vẫn được tham gia nghĩa vụ quân sự.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button