Mẫu đơn xin ở lại công ty

Mẫu đơn xin ở lại công ty mới nhất

Mẫu đơn xin ở lại công ty

Mẫu đơn xin ở lại công ty là mẫu đơn được cá nhân cán bộ công nhân viên lập ra và gửi tới ban lãnh đạo của công ty để đề nghị về việc xin được ở lại công ty vì một vài lý do nào đó. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân người làm đơn, thông tin doanh nghiệp, lý do làm đơn và những cam kết của người làm đơn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin ở lại công ty tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Hướng dẫn tra cứu ngành nghề kinh doanh của Công ty

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

Mẫu đơn xin ở lại công ty

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin ở lại công ty như sau:

LOGO CÔNG TY

CÔNG TY ……………………..
Địa chỉ: …………………….
Tel: …………………….. Fax: …………
Website: …………… – Email: …………..

ĐƠN XIN Ở LẠI CÔNG TY

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty …………………….

Tên tôi là: ………………………………………………………………. Vị trí: ……………………………..

Thuộc phòng ban: ……………………………………………………………………………………………

Tôi xin đề nghị được ở lại công ty với lý do: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………..

Cam kết:

  1. Tuân thủ theo đúng quy định tại Nội quy lao động của Công ty và Nội quy đối với nhân viên ở lại công ty.
  2. Mọi trường hợp vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và hình thức kỷ luật của Công ty.
Xem thêm:  Thông tin cây bơ Booth

Kính mong trưởng phòng và ban lãnh đạo Công ty xem xét, ký duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày …… tháng …… năm 20..

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Phòng HC-NS

(Ký, họ tên)

Trưởng phòng

(Ký, họ tên)

Người đề nghị

(Ký, họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button