Mẫu đơn xin mua nhà ở tái định cư

Mẫu đơn xin được mua nhà ở tái định cư

Mẫu đơn xin mua nhà ở tái định cư là mẫu đơn được lập ra để xin được mau nhà ở tái định cư. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin về ngôi nhà muốn mua… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được mua nhà ở tái định cư

Mẫu đơn xin mua nhà ở tái định cư là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được mua nhà ở tái định cư.

Mẫu đơn xin mua nhà ở tái định cư nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Thông tin nhà ở muốn mua

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Câu hỏi in nghiêng trang 143 Sinh 11 Bài 36
Back to top button