Mẫu đơn xin miễn nhiệm phó hiệu trưởng

Mẫu đơn xin được miễn nhiệm phó hiệu trưởng là gì? Mẫu đơn xin được miễn nhiệm phó hiệu trưởng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin được miễn nhiệm phó hiệu trưởng

1. Định nghĩa mẫu đơn xin miễn nhiệm phó hiệu trưởng là gì?

Mẫu đơn xin miễn nhiệm phó hiệu trưởng là mẫu đơn được lập ra để xin được miễn nhiệm phó hiệu trưởng. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, người bị miễn nhiệm…

2. Mẫu đơn xin được miễn nhiệm phó hiệu trưởng

Mẫu đơn xin miễn nhiệm phó hiệu trưởng là mẫu đơn được lập ra để xin được miễn nhiệm phó hiệu trưởng.

Mẫu đơn xin miễn nhiệm phó hiệu trưởng nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin miễn nhiệm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Đề bài - câu 2 trang 139 sgk hóa học 11 nâng cao
Back to top button