Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ

Mẫu đơn xin được miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ là gì? Mẫu đơn xin được miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin được miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ

1. Định nghĩa mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ là gì?

Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ là mẫu đơn được lập ra để xin được miễn dân quân tự vệ. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin miễn…

2. Mẫu đơn xin được miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, sự quản lý điều hành của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương có trách nhiệm bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở cấp xã, cơ quan, tổ chức.

Xem thêm:  Giáo án tình cảm xã hội chủ de trường tiểu học

Mẫu đơn xin được miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin miễn

Lý do xin miễn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button