Mẫu đơn xin miễn giảm các môn học

Mẫu đơn xin được miễn giảm các môn học

Mẫu đơn xin miễn giảm các môn học là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc xin được miễn giảm các môn học. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin miễn giảm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được miễn giảm các môn học

Mẫu đơn xin miễn giảm các môn học được cá nhân học sinh sinh viên lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin được miễn giảm các môn học vì một số lý do nào đó.

Mẫu đơn xin miễn giảm các môn học gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Lý do xin miễn giảm các môn học

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Trung bình cộng của 7 số là 12,2, tổng của 4 trong 7 số là 42,8 thì trung bình cộng của 3 số còn lại là?
Back to top button