Mẫu đơn xin kinh doanh nhà trọ

Mẫu đơn xin về việc kinh doanh nhà trọ

Mẫu đơn xin kinh doanh nhà trọ là mẫu đơn được lập ra để xin được kinh doanh nhà trọ. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin kinh doanh…

Đơn xin về việc kinh doanh nhà trọ

Mẫu đơn xin kinh doanh nhà trọ là mẫu đơn được cá nhân hộ nhà gia đình lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được kinh doanh nhà trọ.

Mẫu đơn xin kinh doanh nhà trọ gồm những nội dung sau:

+ Thông tin người làm đơn

+ Thông tin về khu nhà trọ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Bài 51 trang 101 SGK Đại Số 10 nâng cao - Giải Toán 10
Back to top button