Mẫu đơn xin hoãn quyết toán thuế

Mẫu đơn xin được hoãn quyết toán thuế là gì? Mẫu đơn xin được hoãn quyết toán thuế gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin được hoãn quyết toán thuế

1. Định nghĩa mẫu đơn xin hoãn quyết toán thuế là gì?

Mẫu đơn xin hoãn quyết toán thuế là mẫu đơn được lập ra để xin được hoãn quyết toán thuế. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin hoãn quyết toán…

2. Mẫu đơn xin được hoãn quyết toán thuế

Quyết toán thuế là việc thống kê, thu nhập, xác định các số liệu liên quan đến các khoản thuế của doanh nghiệp. Đó là công việc bắt buộc của một công ty, doanh nghiệp sau một thời gian thành lập thường là 5 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Còn đối với những doanh nghiệp lớn họ thường quyết toán thuế 1 năm một lần.

Theo quy định quản lý thuế hiện hành thì doanh nghiệp phải tự tính toán, kê khai và nộp đủ số tiền thuế đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính chính xác với các số liệu đã kê khai. Mục đích của việc quyết toán thuế là để truy thu về các loại thuế xuất như: Thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp), Thuế GTGT (giá trị gia tăng), Thuế TNCN (thu nhập cá nhân) của doanh nghiệp. Vì thế việc quyết toán thuế phải có “tiếng nói chung” giữa doanh nghiệp và Cơ quan Thuế.

Xem thêm:  Đề bài - bài 6 trang 47 sgk sinh học 9

Nội dung kiểm tra, giải trình quyết toán thuế

Sau khi doanh nghiệp tự kê khai và nộp Thuế TNDN hàng năm cho cơ quan Thuế thì cơ quan Thuế mới cho thanh tra xuống để kiểm tra, xác minh rõ những số liệu mà doanh nghiệp đã tự kê khai.

Thông thường cơ quan Thuế sẽ gửi thông báo trước khoảng 2 tuần để cho doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ liên quan.

Thông thường các giấy tờ mà doanh nghiệp cần trình ra cho thanh tra Thuế bao gồm: Các hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán đã cân đối trong những năm trước đây, kể từ thời điểm quyết toán trước.

Trường hợp doanh nghiệp kê khai sai làm giảm số thuế mà doanh nghiệp đã nộp thì thanh tra Thuế sẽ tính toán lại số liệu đúng và doanh nghiệp phải chịu phạt cho số tiền chênh lệch: 0.03% x số ngày x số tiền chênh lệch.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button