Mẫu đơn xin giảm thời gian thi hành án

Mẫu đơn xin được giảm thời gian thi hành án là gì? Mẫu đơn xin được giảm thời gian thi hành án gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin được giảm thời gian thi hành án

1. Định nghĩa mẫu đơn xin giảm thời gian thi hành án là gì?

Mẫu đơn xin giảm thời gian thi hành án là mẫu đơn được lập ra để xin được giảm thời gian thi hành án. Mẫu đơn nêu rõ thời gian xin giảm thi hành án, người làm đơn…

2. Mẫu đơn xin được giảm thời gian thi hành án

Mẫu đơn xin giảm thời gian thi hành án là mẫu đơn được lập ra để xin được giảm thời gian thi hành án.

Mẫu đơn xin giảm thời gian thi hành án nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin giảm thời gian thi hành án

Lý do xin giảm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Căn hộ 3 phòng ngủ tiện nghi tại Roman Plaza
Back to top button