Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài

Đơn xin gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, phòng tổ chức hành chính để xin về việc gia hạn thêm thời gian học tập tại nước ngoài. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin cá nhân, quốc gia đến học, thời gian học, kinh phí học tập… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tại tại nước ngoài tại đây.

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Mẫu báo cáo kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin gia hạn thời gian học tập tại nước ngoài như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường …….;
– Phòng Tổ chức – Hành chính;
– Khoa:……………………….;
– Bộ môn……………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………..

Bộ môn: …………………………………………………………………………………………………..

Quốc gia đến học: ………………………………………………………………………………………

Tên trường đến học:…………………………………………. Khoa:………………………………..

Trình độ đào tạo:…………………………. chuyên ngành:………………………………………….

Xem thêm:  Kiều mạch là cây gì, có tác dụng gì?

Tổng thời gian đào tạo: ………………… ngày nhập học:…………………………………………

Kinh phí đào tạo: ………………………………………………………………………………………..

Lý do xin gia hạn: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian xin gia hạn: …………………………………………………………………………………..

Kinh phí trong thời gian gia hạn (nếu tự túc phải nói rõ, nếu cơ sở đào tạo nước ngoài đài thọ phải có giấy tờ xác nhận có tính pháp lý):……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi viết đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn xem xét giải quyết các thủ tục cho tôi được gia hạn thời gian học tập, nghiên cứu theo nguyện vọng.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Địa chỉ liên lạc:

Địa chỉ thư tín (ghi rõ ràng, đầy đủ, chi tiết):……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Email: ……………………………………………………………………………………………………….

ĐT…………………………………………………………………………………………………………….

………., ngày…tháng…năm….
Ý kiến của Trưởng Khoa Người làm đơn ký và nghi rõ họ tên
Ý kiến của Trưởng Bộ môn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button