Mẫu đơn xin cung cấp hồ sơ bệnh án

Mẫu đơn xin được cung cấp hồ sơ bệnh án là gì? Mẫu đơn xin được cung cấp hồ sơ bệnh án gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin được cung cấp hồ sơ bệnh án

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cung cấp hồ sơ bệnh án là gì?

Mẫu đơn xin cung cấp hồ sơ bệnh án là mẫu đơn được lập ra để xin được cung cấp hồ sơ bệnh án. Mẫu đơn nêu rõ thông tin bệnh án, nội dung xin cung cấp…

2. Mẫu đơn xin được cung cấp hồ sơ bệnh án

Mẫu đơn xin cung cấp hồ sơ bệnh án là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được cấp hồ sơ bệnh án.

Mẫu đơn xin cung cấp hồ sơ bệnh án nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin cấp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Cách bảo quản đậu phụ đã chiên
Back to top button