Mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc

Mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của Hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn xin chuyển vị trí công việc là mẫu đơn được lập ra để xin được chuyển vị trí công việc sang một vị trí khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……………., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN CHUYỂN VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Căn cứ: Hợp đồng lao động số ……………..

– …………………… (Phần này ghi các căn cứ văn bản cho đề nghị thay đổi vị trí công việc)

Kính gửi:

– Công ty ……………………….

– Phòng Nhân sự

– Ban Giám đốc

Tôi là: …………………………………………………………………………….

Đang làm việc tại bộ phận: …………………………………………………………….

Từ năm: ……………………………………………………………………………………….

Nội dung: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

(Phần nội dung này trình bày về thực trạng công việc, lý do nhằm thuyết phục người sử dụng lao động rằng việc thuyên chuyển vị trí, bộ phận cho người lao động là hợp lý)

Đề nghị, quý công ty/ quý ông/ quý bà …………………………………..

………………………………………………………………………………………….

(Phần này đưa ra nhưng yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người lao động về một vị trí, bộ phận làm việc mới mong muốn cụ thể nhất có thể)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm:  Project - unit 8 - sgk tiếng anh 6 thí điểm
Back to top button