Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dành cho cá nhân

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dành cho cá nhân là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn xin được chuyển mục đích sử dụng đất dành cho cá nhân

1. Định nghĩa mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dành cho cá nhân là mẫu đơn được lập ra để xin được chuyển mục đích sử dụng đất. Mẫu nêu rõ người làm đơn, nội dung xin chuyển mục đích sử dụng đất…

2. Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dành cho cá nhân

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dành cho cá nhân là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được chuyển mục đích sử dụng đất.

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dành cho cá nhân nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin chuyển

Mục đích sử dụng mới

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Ngáy ngủ tiếng Anh là gì
Back to top button