Mẫu đơn xin cấp xe công vụ

Mẫu đơn xin cấp xe công vụ là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn xin được cấp xe công vụ

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp xe công vụ là gì?

Mẫu đơn xin cấp xe công vụ là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp xe công vụ. Mẫu đơn nêu rõ nội dung xin cấp xe, thông tin người làm đơn…

2. Mẫu đơn xin cấp xe công vụ

Mẫu đơn xin cấp xe công vụ thường được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp xe công vụ.

Mẫu đơn xin cấp xe công vụ gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung xin cấp xe

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Sôi động thị trường M&A ngành bất động sản
Back to top button