Mẫu đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Mẫu đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn xin được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế là gì?

Mẫu đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin cấp thẻ…

2. Mẫu đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Mẫu đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được cấp thẻ hướng dẫn vien du lịch quốc tế.

Mẫu đơn xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin cấp thẻ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Báo cáo sơ kết công tác đội của Học kì 1 năm học 2021-2022
Back to top button