Mẫu đơn xin cấp phép sửa chữa chung cư

Mẫu đơn xin được cấp phép sửa chữa chung cư là gì? Mẫu đơn xin được cấp phép sửa chữa chung cư gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin được cấp phép sửa chữa chung cư

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp phép sửa chữa chung cư là gì?

Mẫu đơn xin cấp phép sửa chữa chung cư là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp phép sửa chữa chung cư. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin cấp phép…

2. Mẫu đơn xin được cấp phép sửa chữa chung cư

Mẫu đơn xin cấp phép sửa chữa chung cư là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được cấp phép sửa chữa chung cư.

Mẫu đơn xin cấp phép sửa chữa chung cư nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin cấp phép

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Điạ Lan Kiếm Bạch Ngọc Và Địa Lan Kiếm Tứ Thời
Back to top button