Mẫu đơn xin cấp nhà tình nghĩa

Mẫu đơn xin cấp nhà tình nghĩa là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn xin được cấp nhà tình nghĩa

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp nhà tình nghĩa là gì?

Mẫu đơn xin cấp nhà tình nghĩa là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp nhà tình nghĩa. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung xin cấp nhà…

2. Mẫu đơn xin cấp nhà tình nghĩa

Mẫu đơn xin cấp nhà tình nghĩa là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp nhà ở tình nghĩa.

Mẫu đơn xin cấp nhà tình nghĩa nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung đề nghị hỗ trợ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Laptop 12 inch Core i5
Back to top button