Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký ô tô

Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký ô tô là gì? Mẫu đơn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn xin được cấp lại đăng ký ô tô

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp lại đăng ký ô tô là gì?

Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký ô tô là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp lại đăng ký ô tô. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin cấp lại, thông tin xe ô tô…

2. Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký ô tô

Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký ô tô là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp lại đăng ký ô tô.

Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký ô tô nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin cấp lại

Lý do xin cấp lại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Ai được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung?
Back to top button