Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận

Đơn xin cấp giấy chứng nhận

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận là mẫu đơn được cá nhân học sinh, sinh viên lập ra gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho phó bản văn bằng tốt nghiệp. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin cấp chứng nhận….. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tại đây.

Mẫu đơn xin chứng nhận mất thẻ sinh viên

Mẫu giấy chứng nhận người bào chữa

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(THAY PHÓ BẢN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP …………………)

Kính gửi: ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tôi tên: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………………..Nơi sinh: ………………………………………………….

Đã học lớp (9 hoặc 12) tại trường: ……………………………………………………………….

Đã Tốt nghiệp kì thi: …………………………………………………………………………………

Ngày thi: ………………………………Tại Hội đồng thi: ………………………………………….

Xin được cấp giấy chứng nhận thay phó văn bản văn bằng tốt nghiệp, với lí do cấp:

……………………………………………………………………………………………………………..

Thành thật cám ơn quý cơ quan.

…………, ngày….tháng….năm…..
Người làm đơn ký tên

Hồ sơ đính kèm:

  • 01 bản sao giấy CMND.
  • 01 bản sao Hộ khẩu.
  • 02 tấm hình 3×4.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

– Họ tên thí sinh: ……………………………………………………………………………………..

– Ngày, tháng, nơi sinh: …………………………………………………………………………….

– Khóa ngày: ……….. Loại: …………………………………………………………………………

– Hội đồng thi: ……… SKD: …………………………………………………………………………

– Số bằng: ………….. SKH: …………………………………………………………………………

– Cấp ngày: …………………………………………………………………………………………….

………………., ngày….tháng….năm….
HIỆU TRƯỞNG

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Back to top button