Mẫu đơn xin cấp đất nông nghiệp

Mẫu đơn xin cấp đất nông nghiệp là gì? Mẫu đơn xin cấp đất nông nghiệp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn xin được cấp đất nông nghiệp

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cấp đất nông nghiệp là gì?

Mẫu đơn xin cấp đất nông nghiệp là mẫu đơn được lập ra để xin được cấp đất nông nghiệp. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin cấp đất…

2. Mẫu đơn xin cấp đất nông nghiệp

Mẫu đơn xin cấp đất nông nghiệp là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được cấp đất nông nghiệp.

Mẫu đơn xin cấp đất nông nghiệp nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin cấp đất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Nguyện vọng của bạn là một giáo viên tiểu học là gì
Back to top button