Mẫu đơn khiếu nại về lương

Mẫu đơn khiếu nại về tiền lương là gì? Mẫu đơn khiếu nại về tiền lương gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn khiếu nại về tiền lương

1. Định nghĩa mẫu đơn khiếu nại về lương là gì?

Mẫu đơn khiếu nại về lương là mẫu đơn được lập ra để khiếu nại về lương. Mẫu đơn nêu rõ nội dung khiếu nại, người khiếu nại…

2. Mẫu đơn khiếu nại về tiền lương

Mẫu đơn khiếu nại về lương thường được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được khiếu nại về tiền lương.

Mẫu đơn khiếu nại về lương gồm các nội dung:

+ Thông tin người khiếu nại

+ Nội dung khiếu nại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 vở bài tập toán 4 tập 2
Back to top button