Mẫu đơn khiếu nại nặc danh không có chữ ký

Mẫu đơn khiếu nại về việc nặc danh không có chữ ký là gì? Mẫu đơn khiếu nại về việc nặc danh không có chữ ký gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn khiếu nại về việc nặc danh không có chữ ký

1. Định nghĩa mẫu đơn khiếu nại nặc danh không có chữ ký là gì?

Mẫu đơn khiếu nại nặc danh không có chữ ký là mẫu đơn được lập ra để khiếu nại về việc nặc danh không có chữ ký. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung khiếu nại…

2. Mẫu đơn khiếu nại về việc nặc danh không có chữ ký

Mẫu đơn khiếu nại nặc danh không có chữ ký

Mẫu đơn khiếu nại nặc danh không có chữ ký là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc khiếu nại nặc danh không có chứ ký.

Mẫu đơn khiếu nại nặc danh không có chữ ký nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung khiếu nại

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm:  Giáo án lớp 4 theo Công văn 2345 (Đầy đủ cả năm)
Back to top button